Národní informační centrum pro evropský výzkum

Poptávky a nabídky institucí

Německý Institut pro ochranu vodních infrastruktur nabízí spolupráci

2. 4. 2024

Svou expertizu do projektů Klastru 3 nabízí německý Institut pro ochranu vodních infrastruktur. Mají zájem zapojit se jako partneři do nadcházejících výzev (níže) s uzávěrkou 20. listopadu 2024. V přiloženém souboru naleznete oblasti jejich odbornosti a také...

Estonská Akademie bezpečnostních služeb se nabízí jako partner do projektů

25. 3. 2024

Do letošních výzev Klastru 3 zaměřených na ochanu hranic (Border Management) se jako partner projektů nabízí estonská Akademie bezpečnostních služeb (Estonian Academy of Security Sciences, EASS. V příloze naleznete podrobné informace i kontakty.

Nabídka expertizy izraelského experta na strojové učení a analýzy dat

19. 3. 2024

Izraelský vědec hledá konsorcium, které připravuje projekt do výzvy CL3-2024-FCT-01-02 s listopadovou uzávěrkou zaměřené na průlomová řešení ve forensních oblastech potírajících boj s organizovaným zločinem .  Nabízí expertizu ve strojovém učení a analýzách dat v kontextu problematických jevů ve společnosti,...

Švýcarská firma nabízí expertizu do výzev s robotikou

21. 12. 2023

Švýcarská společnost  Inveel má zájem zapojit se jako partner do konsorcia připravujícího projekt do výzvy HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-03: Novel paradigms and approaches, towards AI-powered robots, s uzávěrkou 19. března 2024. INVEEL se zabývá inovativními nanoelektrodovými technologiemi.  "Inveel...

Italská společnost nabízí spolupráci do dvou nadcházejících výzev "Odolné infrastruktury"

16. 10. 2023

Společnost "ATAC" (AZIENDA PER LA MOBILITA DEL COMUNE DI ROMA SPA) z Říma se chce připojit do konsorcií připravujících projekty do dvou témat s uzávěrkou 23. 11. 2023. Jedná se o instituci se zkušenostmi v mezinárodních projektech (podrobnosti zde). Výzvy: HORIZON-CL3-2023-INFRA-01-01: Facilitating...

Robotika a umělá inteligence ve službách týmů první pomoci (Francie, Lucembursko)

27. 9. 2023

Moselská hasičská a záchranná služba (FR) a Lucemburská univerzita nabízejí svou expertizu do nyní otevřených výzev Klastru 3.  V přiloženém souboru najdete podrobný popis jejich činností a kontakty, kterými je můžete oslovit v případě, že budujete své vlastní projektové konsorcium a tyto partnery byste k Vám chtěli...

Mezinárodní belgická dobrovolnická společnost nabízí partnerství do výzev Klastru 3

14. 9. 2023

Mezinárodní belgická dobrovolnická společnost sdružující charitativní organizace i sítě záchranných složek Johanniter International má zájem připojit se jako partner do nadcházejících výzev Klastru 3, části "Disaster-resilient society - HORIZON-CL3-2023-DRS". V úzké spolupráci a za podpory více než 100 000...

Účast ve výzvě posilující odolnost kritických infrastruktur - KELER Central Depository Ltd.

16. 8. 2023

Firma KELER Central Depository Ltd. z Maďarska nabízí svou expertizu do projektů chystaných do výzvy s listopadovou uzávěrkou HORIZON-CL3-2023-INFRA-01-02: Supporting operators against cyber and non-cyber threats to reinforce the resilience of critical infrastructures.   V přiloženém souboru naleznete...

Maďarská společnost GAMMA má zájem zapojit se do projektů

16. 8. 2023

GAMMA Technical Corporatio je madarský výrobce produktů pro oblast bezpečnostního a obranného průmyslu. Zajímá se o spolupráci v projektech Horizontu Evropa, ve výzvách Klastru 3, viz níže. V případě zájmu o propojení využijte kontaktů v přiloženém souboru, případně se obraťte na národní kontakty pro další podporu....

Tým ze Slovenské technické univerzity má zájem o angažmá ve 4 výzvách Klastru 3

2. 8. 2023

Výzkumná skupina MLgroup ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě nabízí svou expertizu hned do 4 témat nadcházejících výzev Klastru 3 zaměřených na biometriku, ostrahu hranic, analýzu drog, zlepšení policejní práce a vyšetřování.  Podrobné informace i kontaktní údaje naleznete v přiložených souborech...

Výzkumníci z IBM Research Europe nabízejí expertizu do výzvy "Explainable and robust AI"

31. 7. 2023

Výzkumný tým z IBM Research Europe v Curychu se zaměřuje na oblasti jako např. Computer Vision, LLMs, Explainable and Trustworthy AI, Conversational AI, Information Retrieval, Learning. V čele týmu je Mattia Rigotti, který hledá uplatnění v konsorciích připravujících projekty do výzev Klastru 4, například...

Dva podniky z Belgie hledají partnery do výzvy Fundamentals of Software Engineering

28. 7. 2023

Dvě belgické firmy připravují projekt pro výzvu HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-22: Fundamentals of Software Engineering. Jeden z nich se specializuje na vysoce přesná laserová řešení a v budoucím projektu chce testovat připravená řešení či nástroje; druhý se orientuje na vývoj softwaru a umělou...

Estonská firma GuardTime nabízí svou expertitzu

28. 7. 2023

Guardtime je společnost s více než 100 zaměstnanci a má zkušenosti v účasti v evropských grantových programech. Máte-li zájem o spolupráci s nimi v nadcházejících projektech do výzev Horizontu Evropa, Klastrů 3, 4 a 5, spojte se s nimi přes kontaktní údaje v příloze, nebo se obraťte na národní kontkaty. Guardtime is...

Téměř 100 prezentací z burzy partnerů v Paříži - k projektům do nadcházejících výzev 2023 v Klastru 3

26. 7. 2023

V květnu proběhla v Paříži velká tradiční burza partnerů k projektům připravovaným do výzev bezpečnostního výzkumu Klastru 3 v r. 2023. Téměř 100 prezentací od budoucích koordinátorů i partnerů nabízejících svou expertizu si můžete stáhnout z odkazů níže. Čtyři z celkem šesti souborů, v nichž jsou prezentace,...

Dvě desítky partnerů se představily na burze partnerů v Bruselu - stáhněte si jejich prezentace

26. 7. 2023

Dne 28. června proběhla v Bruselu partnerská burza. V přiloženém souboru naleznete nabídky různých prezentujících organizací, které mají zájem účastnit se připravovaných projektů do výzev Klastru 3, nebo projekty i koordinovat.  Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s propojením s budoucími koordinátory či...

Turínská univerzita nabízí expertizu do hned 8 témat nadcházejících výzev Klastru 3

26. 7. 2023

Zkušený tým z Právnické fakulty Turínské univerzity nabízí expertizu do hned několika témat nadcházejících výzev v oblasti bezpečnostního výzkumu. V případě zájmu se obraťte na kontakty uvedené v přiloženém souboru nebo na NCP Lenku Švejcarovou (svejcarova@tc.cz). Témata z výzev 2023: 1) Open Topic...

Nezisková organizace ze Španělska chce být partnerem projektů Horizont Evropa - Klastru 3

18. 7. 2023

Profil včetně kontaktů nalezne v příloze.

Výzkumný tým zaměřený na bezpečnou radiokomunikaci se nabízí ke spolupráci do výzev Klastru 3

18. 7. 2023

Výzkumný tým z Univerzity v Madridu chce být součástí projektů připravovaných do výzev Klastru 3 s listopadovou uzávěrkou. Profil a kontakty najdete v přiložených souborech.

Izraelská záchranná služba chce být partnerem projektů do výzev Klastru 3 - DRS 2023 a 2024

17. 7. 2023

Zdravotnická záchranná služba, Červený kříž a Dárcovská organizace státu Izrael - pod hlavičkou spojující organizace Magen David Adom (MDA), má zájem o účast v projektech bezpečnostního výzkumu připravovaných do letošních výzev i výzev příštího roku, viz níže a v příloze.   MDA je zkušený partner a účastník více...

Najděte přes speciální "partner-search" platformu své budoucí maďarské spolupracovníky

27. 1. 2023

Na webových stránkách Budapešťské technologické a ekonomické univerzity (BME) je k dispozici nová platforma, která prezentuje zájem výzkumných týmů angažovat se v projektech připravovaných do nadcházejícícch výzev Horizontu Evropa, Klastru 4, 2023/2024. Kompletní přehled naleznete zde:...

Nabídka slovenské společnosti MEDIREX

16. 1. 2023

Slovenská společnost MEDIREX hledá konsorcium partnerů, ke kterým by se mohla připojit a zprostředkovat napojení výzkumu na oblast zdravotnictví. Podrobnou nabídku Medirexu naleznete v příloze včetně kontaktů. Předně preferují následující výzvy: HORIZON-CL4-2023-DATA-01-02: Integration of data...

Nabídka expertizy v oblasti sociálních aj. aspektů - AUDENCIA Business School

16. 1. 2023

Francouzská vysoká škola AUDENCIA Business School zkušená v projektech Horizontu 2020/ Horizontu Evropa nabízí expertizu (sociální aspekty, ekonomika a marketing, atd.) hned do několika výzev s uzávěrkou v březnu 2023. Všechny informace včetně kontaktu naleznete v příloze. • HUMAN 01-01 (RIA) –...

Francouzská firma nabízí expertizu do výzvy Efficient trustworthy AI - making the best of data

13. 12. 2022

Firma Adrianext zabývající se ID verifikací má zájem zapojit se jako partner do konsorcií projektů připravovaných do výzvy s uzávěrkou 29. března 2023 "Efficient trustworthy AI - making the best of data (AI, Data and Robotics Partnership)". Pro zprostředkování kontaktů se obraťte na Lenku Švejcarovou,...

Italská firma ARC hledá konsorcium do několika výzev Klastru 3

31. 10. 2022

Italská společnost ARC (http://www.arc-projects.it/) má zájem o spolupráci v připravovaných projektech hned do několika aktuálně otevřených výzev v Klastru 3. Popis včetně uvedených výzev a kontaktů naleznete níže a rovněž v přiložených souborech.   We are an Italian SME devoted to the development of sensing and...

Belgická federální policie má zájem vstoupit jako partner do projektů

31. 8. 2022

Belgická federální policie má zájem vstoupit jako partner do projektů připravovaných do níže uvedených listpadových výzev Klastru 3.  Obraťte se pro více informací na národní kontakt Lenku Švejcarovou. FCT-01-01: Improved crime scene investigations related to transfer, persistence and background...

Turecká výzkumná skupina má zájem o partnerství v projektu ve výzvě HORIZON-CL3-2022-CS-01-01

24. 8. 2022

Turecká výzkumná skupina z Kadir Has University, Research Center for Cyber Security and Critical Infrastructure Protection, CCIP má zájem o partnerství v projektu ve výzvě HORIZON-CL3-2022-CS-01-01, Improved monitoring of threats, intrusion detection and response in complex and heterogeneous digital systems...

Policie ve Valencii, Španělsko, hledá konsorcium pro výzvu FCT-01-07 zaměřenou na boj proti obchodu s lidmi

12. 7. 2022

Policie ve Valencii hledá vhodné konsorcium, ke kterému by se mohla jako partner připojit při přípravě projektového návrhu do letošní výzvy Effective fight against trafficking in human beings, FCT-01-07 . Kontakty a stručný profil organizace naleznete níže. José L. Diego, Head of the Project...

Zapojte se do některého z 30 již běžících projektů Klastru 4 přes nový nástroj HOP ON

28. 6. 2022

České výzkumné organizace mají v Horizontu Evropa možnost připojit se do již běžících projektů. Jedná se o nástroj "HOP ON", k němuž naleznete více informací níže, případně nás kontaktujte. Nyní Vám nabízíme tabulku s aktuálním přehledem téměř 30 projektů z Klastru 4, v nichž se můžete ucházet o zapojení. Video...

Tým z Univerzity v Bologni chce být součástí projektu připravovaného do výzvy Cybersecurity - bezpečné HW a SW komponenty

6. 6. 2022

Výzkumný tým z Univerzity v Bologni nabízí svou expertizu evropským konsorciím připravujícím projekty do výzvy s listopadovou uzávěrkou a názvem "Trustworthy methodologies, tools and data security “by design” for dynamic testing of potentially vulnerable, insecure hardware and software components" (TOPIC ID:...

Telekomunikační firma ze Španělska hledá partnery do projektu zaměřeného na AI a média

6. 6. 2022

Společnost Optiva Media společně s jednou další organizací hledají partnery pro rozvíjení projektového záměru a přípravu návrhu do výzvy Horizontu Evropa. Firma nabízí AI řešení pro správu médií a analýzu obsahu. Záměr se týká modulární, rozšiřitelné platformy zahrnující klíčové AI nástroje potřebné...

Belgická firma hledá partnery do projektu "Mind4Machine" financovaného z Horizontu 2020, programu INNOSUP

26. 5. 2022

Belgická firma  iThermAI – Smart vision připravuje konsorcium za účelem podání žádosti o grant do výzvy vyhlášené projektem Mind4Machines.  Níže naleznete podrobné požadavky na zaměření firmy, kterou hledají. We need a manufacturing company in Europe. The application that we are thinking is...

Zájem izraelských výzkumníků o účast v projektech týkajících se odhalování zločinu, korupce, obchodu s lidmi atd.

26. 5. 2022

Izraelský výzkumný tým z Univerzity Bar-Ilan nabízí svou expertizu v oblastech:  forenzní věda, obchodování s lidmi, odhalování zločinu, nelegální drogy, korupce.  Rádi by se zapojili do konsorcií připravovaných do 4 vybraných témat s uzávěrkou 23. listopadu 2022.  HORIZON-CL3-2022-FCT-01-02:...

Odborník na "network security" a "applied cryptography" z Trinity College v Dublinu nabízí svou expertizu

24. 5. 2022

Nezávislý expert s rozsáhlými zkušenostmi v oblastech Network Security, Applied Cryptography a specializující se na blockchainové technologie / DLT   nabízí svou expertizu konsorciím, která připravují projektové návrhy do výzev Horizontu Evropa. Seznam aktuálních publikací experta naleznete níže. Pokud...

Turecké centrum podpory pro Horizont Evropa nabízí spolupráci s tureckými organizacemi ve výzvě Border Management

19. 5. 2022

Turecké agentura TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) nabízí zájemcům z České republiky zprostředkování spolupráce s tureckými subjekty. Ti mají zájem o partnerství v konsorciích připravovaných do výzev Klastru 3 s uzávěrkami v listopadu 2022. Nabízená spolupráce se týká  pobřežních a...

Řecká společnost RW nabízí expertizu v managementu rizik, finančních a právních auditech

12. 5. 2022

Společnost RW z Řecka nabízí svou expertizu z oblasti managementu rizik a finančních aj. auditech. Firma by byla ráda přizvána do konsorcií připravujících projektové návrhy do témat Klastru 3 s uzávěrkou v listopadu 2022. Souhrn všech informací včetně kontaktních údajů naleznete v přiloženém pdf souboru....

Airbus Cybersecurity France hledá pro doplnění konsorcia tři partnery

26. 8. 2021

Koordinátor návrhu projektu pro téma  CL5-D6-01-04 Cyber secure and resilient CCAM, Airbus Cybersecurity France, hledá pro doplnění konsorcia tři partnery:  an automative OEM a data service provider a logistic operator Více informací v příloze.

Nabídka PROCENNE digital security

20. 8. 2021

Turecká společnost PROCENNE nabízí expertizu do tématu z oblasti digitální bezpečnosti HORIZON-CL3-2021-CS-01-04 Scalable privacy-preserving technologies for cross-border federated computation in Europe involving personal data. Více informací naleznete v příloze. 

Koordinátor hledá firmy pro doplnění konsorcia

1. 10. 2021

Španělský koordinátor návrhu projektu, společnost IDENER, hledá pro doplnění konsorcia partnery - firmy. Projektový návrh je připravován do tématu výzvy Klastru 3 "Improved security in open-source and open-specification hardware for connected devices, HORIZON-CL3-2021-CS-01-02" s uzávěrkou...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034