Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Zapojte se do některého z 30 již běžících projektů Klastru 4 přes nový nástroj HOP ON

28. 6. 2022

České výzkumné organizace mají v Horizontu Evropa možnost připojit se do již běžících projektů. Jedná se o nástroj "HOP ON", k němuž naleznete více informací níže, případně nás kontaktujte.

Nyní Vám nabízíme tabulku s aktuálním přehledem téměř 30 projektů z Klastru 4, v nichž se můžete ucházet o zapojení.

Video v češtině k nástroji HOP ONhttps://www.horizontevropa.cz/cs/e-learning/yiifelearning/49/nastroj-hop-on%3A-pilotni-vyzva-2022 

Informační leták k HOP ON: https://www.horizontevropa.cz/cs/zpravodaj/yiifnews/1096/tc-vydalo-informacni-letak-k-nastroji...

Kód výzvy a tématu Acronym projektu Název projektu
DATA-01-01 GLACIATION Green responsibLe privACy preservIng dAta operaTIONs 
DIGITAL-EMERGING-01-07 PATTERN Next generation ultra-high-speed microwave Photonic integrATed circuiTs using advancE hybRid iNtegration
DIGITAL-EMERGING-01-07 GRAPH-X GRAphene PHotonic frequency miXer
DIGITAL-EMERGING-01-07 PHORMIC Wafer-scale platform for Photonic Programmable Multipurpose Integrated Circuits
DIGITAL-EMERGING-01-11 HARIA HUMAN-ROBOT SENSORIMOTOR AUGMENTATION - WEARABLE SENSORIMOTOR INTERFACES AND SUPERNUMERARY ROBOTIC LIMBS FOR HUMANS WITH UPPER-LIMB DISABILITIES
DIGITAL-EMERGING-01-11 CONVINCE CONtext-aware VerifIable dyNamiC dEliberation
DIGITAL-EMERGING-01-11 CoreSense CoreSense: A Hybrid Cognitive Architecture for Deep Understanding
DIGITAL-EMERGING-01-11 REGO Cognitive robotic tools for human-centered small-scale multi-robot operations
DIGITAL-EMERGING-01-11 MOZART Morphing Computerized mats with Embodied Sensing and Artificial Intelligence
DIGITAL-EMERGING-01-14 MANNGA MAGNONIC ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND GATE ARRAYS
DIGITAL-EMERGING-01-14 NIMFEIA Nonlinear Magnons for Reservoir Computing in Reciprocal Space
DIGITAL-EMERGING-01-23 HyperSpace HYPER entanglement in SPACE
DIGITAL-EMERGING-01-23 MIRAQLS MID-INFRARED QUANTUM TECHNOLOGY FOR SENSING
DIGITAL-EMERGING-01-27 BioProS Biointelligent Production Sensor to Measure Viral Activity
DIGITAL-EMERGING-01-31 CircEl-Paper Circular Economy Applied To Electronic Printed Circuit Boards Based On Paper
DIGITAL-EMERGING-01-31 SUINK SUstainable self-charging power systems developed by INKjet printing
HUMAN-01-01 SAFEXPLAIN SAFE AND EXPLAINABLE CRITICAL EMBEDDED SYSTEMS BASED ON AI
HUMAN-01-01 REXASI-PRO REliable & eXplAinable Swarm Intelligence for People with Reduced mObility
HUMAN-01-01 TUPLES Trustworthy Planning and Scheduling with Learning and Explanations
HUMAN-01-01 SustainML Application Aware, Life-Cycle Oriented Model-Hardware Co-Design Framework for Sustainable, Energy Efficient ML Systems
HUMAN-01-03 ELSA European Lighthouse on Secure and Safe AI
HUMAN-01-04 NGI0 Entrust NGI0 Entrust 
HUMAN-01-13 SERMAS Socially-acceptable Extended Reality Models and Systems
HUMAN-01-21 MUSAE MUSAE: a human-centred factory for a future technological sustainable development driven by arts
RESILIENCE-01-01 MC4 Multi-level Circular Process Chain for Carbon and Glass Fibre Composites
RESILIENCE-01-10 ABSolEU Paving the way for an ABS recycling revOLution in the EU
RESILIENCE-01-11 REPurpose Recyclable Elastomeric Plastics safely and sUstainably designed and produced via enzymatic Recycling of Post-cOnsumer waSte strEams
RESILIENCE-01-17 AMBHER Ammonia and MOF Based Hydrogen storagE for euRope
TWIN-TRANSITION-01-03 InShaPe Green Additive Manufacturing through Innovative Beam Shaping and Process Monitoring

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky