Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropská partnerství

Evropská partnerství jsou iniciativy, jejichž prostřednictvím Evropská unie v součinnosti s veřejnými i soukromými partnery podporuje rozvoj a implementaci programu na podporu výzkumu a inovací. Hrají rozhodující roli v dosažení strategických cílů v přechodu k  ekologické, klimaticky šetrné a digitální Evropě při zachování odolnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Jsou hlavním prostředkem v řešení složitých problémů, které potřebují integrovaný přístup za součinnosti velkého počtu aktérů z různých částí hodnotových řetězců a zemí. Vycházejí přitom ze společných vizí zakotvených ve strategických dokumentech (tzv. roadmaps) podporovaných všemi partnery. 

Rámcový program HE zavádí v evropských partnerstvích strategičtější, ucelený přístup zaměřený na jeho dopady. Partnerství jsou zakládána v těch oblastech, v nichž mohou dosáhnout cílů programu Horizont Evropa účinněji než jinými prostředky rámcového programu. 

Typy partnerství a jejich relevance pro jednotlivé klastry jsou přehledně posány na webu EK - Partnerství.  Grafický přehled všech evropských partnerství, jejich implentačních typů a relevanci k jednotlivým oblastem programu HE najdete zde

Výzvy společně programovaných partnerství (co-programmed partnerships) jsou součástí pracovních programů a výzev v jednotlivých klastrech druhého pilíře programu HE.

Institucionalizovaná partnerství (institutionalized partnerships) byla založena Evropskou komisí (podle článku 185/7) v roce 2021.  Následně připravila a vyhlásila svoje vlastní výzvy, které se budou dále, většinou kařdoročně, opakovat. 

Společně financovaná partnerství (co-funded partnerships) jsou implementována prostřednictvím programových konsorcií, jejichž členy jsou především národní a regionální poskytovatelé podpory VaVaI, které financují účast partnerů ze svých zemí. Do tohoto okruhu spadají i konsorcia  ERA-NET Cofund akcí vzniklá ješte v období rámcovéhi programy H2020, o kterých informujeme v sekci souvisejících iniciativ.

 

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky