Evropská partnerství

Evropská partnerství jsou iniciativy, jejichž prostřednictvím Evropská unie v součinnosti s veřejnými i soukromými partnery podporuje rozvoj a implementaci programu na podporu výzkumu a inovací. Budou hrát rozhodující roli v dosažení strategických cílů v přechodu k  ekologické, klimaticky šetrné a digitální Evropě při zachování odolnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Budou hlavním prostředkem v řešení složitých problémů, které potřebují integrovaný přístup za součinnosti velkého počtu aktérů z různých částí hodnotových řetězců a zemí. Budou přitom vycházet ze společných vizí zakotvených ve strategických dokumentech (tzv. roadmaps) podporovaných všemi partnery. 

Rámcový program HE zavádí v evropských partnerstvích strategičtější, ucelený přístup zaměřený na jeho dopady. Partnerství jsou zakládána v těch oblastech, v nichž mohou dosáhnout cílů programu Horizont Evropa účinněji než jinými prostředky rámcového programu. 

Typy partnerství a jejich relevance pro jednotlivé klastry jsou přehledně posány na webu EK - Partnerství.  Grafický přehled všech evropských partnerství, jejich implentačních typů a relevanci k jednotlivým oblastem programu HE najdete zde

Institucionalizovaná parnerství navržená Evropskou komisí budou právně vznikat (podle článku 185/7) během tohoto roku a následně připravovat a vyhlašovat svoje výzvy. Výzvy společně programovaných partnerství (co-programmed partnerships) budou součástí pracovních programů a výzev v jednotlivých klastrech druhého pilíře programu HE.

 

Aktuality

Dokumenty ke stažení

{{ document.name }}

{{ document.fileName }}

Prezentace z akcí

{{ document.name }}

{{ document.fileName }}

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky