Národní informační centrum pro evropský výzkum

Hodnocení, posuzování dopadů a monitorování výzkumných a inovačních programů EU

Tato sekce se věnuje hodnocení a monitorování rámcových programů v celoevropském i národním kontextu. Obsahuje především informace o iniciativách a programech na podporu účasti v rámcových programech, monitorovacích a hodnoticích zprávách týkajících se rámcových programů včetně základních informací o zdrojích dat pro komplexní i dílčí  analýzy.

 

Hodnocení RP

Hodnocení RP posuzuje pokrok dosažený při dosahování cílů rámcového programu a příspívá k jeho lepšímu provádění. Hodnoticí aktivity pomáhají řídit vývoj budoucích rámcových programů.

 

Monitoring

Monitorování rámcových programů je systematický proces sběru dat, zaměřený zejména na to, jak je program implementován.

 

Předchozí rámcové programy

 

Stránky EK

Stránky TC AV ČR

Evaluation Network

Pro oblast hodnocení byla již v r. 1997 založena platforma European RTD evaluation network (EUevalnet), kde má ČR své zastoupení.

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky