Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC

Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách Evropské rady pro výzkum (ERC) byla ustavena v lednu 2021 na základě Společné deklarace Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Tvoří ji koordinátor a 6 členů z 3 základních vědních oblastí dle členění ERC. Jejím úkolem je ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR systematicky podporovat žadatele o granty ERC na národní úrovni.

 

Společná práce expertní skupiny a TC AV ČR musí být doplněna podporou na jednotlivých institucích, které převezmou zodpovědnost za informovanost a základní přípravu žadatelů.

 

Podněty k vytvoření expertní skupiny a příslušná doporučení pro instituce jsou formulovány v textu "Účast ČR v soutěžích o granty Evropské výzkumné rady (ERC): Strategická doporučení pro podporu žadatelů o granty ERC na institucionální a národní úrovni" autorů Z. Čapková, P. Fedorová a Z. Strakoš z 13. května 2020, ke stažení ZDE

 

Složení expertní skupiny:

Koordinátor:

Členové:

(Pro každou vědní oblast ERC byli jmenováni dva členové expertní skupiny, což umožní v daném roce jejich alternaci v případě zapojení do odborných panelů ERC)

 

Společná deklarace Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky ke stažení ZDE

 

Kontaktní osoba za TC AV ČR: Zuzana Čapková, NCP pro ERC, capkova@tc.cz 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky