Národní informační centrum pro evropský výzkum

Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC

Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách Evropské rady pro výzkum (ERC) (ES) byla ustavena v lednu 2021 na základě Společné deklarace Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Tvoří ji koordinátor (t. č. prof. Zdeněk Strakoš) a 11 členů ze 3 vědních oblastí dle členění ERC. Jejím úkolem je ve spolupráci s Technologickým centrem Praha systematicky podporovat žadatele o granty ERC na národní úrovni.

 

Společná práce expertní skupiny a TC Praha musí být doplněna podporou na jednotlivých institucích, které převezmou zodpovědnost za informovanost a základní přípravu žadatelů.

 

Podněty k vytvoření expertní skupiny a příslušná doporučení pro instituce jsou formulovány v textu "Účast ČR v soutěžích o granty Evropské výzkumné rady (ERC): Strategická doporučení pro podporu žadatelů o granty ERC na institucionální a národní úrovni" autorů Z. Čapková, P. Fedorová a Z. Strakoš z 13. května 2020, ke stažení ZDE

 

Složení expertní skupiny:

Koordinátoři pro jednotlivé vědní oblasti ERC:

Členové:

(Pro každou vědní oblast ERC byli jmenováni min. dva členové expertní skupiny, což umožní v daném roce jejich alternaci v případě zapojení do odborných panelů ERC.)

 

Společná deklarace Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky ke stažení ZDE

 

Přehled aktivit Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC a Technologického centra Praha za jednotlivé roky:

Hlavní kontaktní osoba za TC Praha: Lyudmyla Tysyachna, NCP pro ERC a MSCA, tysyachna@tc.cz 

Kontaktní e-mail ES: erc.es@tc.cz

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034