Národní informační centrum pro evropský výzkum

Užitečné odkazy

Publikace v češtině k Horizont Evropa

https://www.horizontevropa.cz/cs/publikace

Informace pro hodnotitele a experty

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky