Národní informační centrum pro evropský výzkum

CERIS - Community for European Research and Innovation for Security

Na začátku programu Horizont Evropa (HE) dochází k transformaci Společenství uživatelů bezpečnostního výzkumu (CoU – Community of Users) na šírší uskupení, komunitu eropského výzkum u a inovací pro bezpečnost (CERIS - Community for European Research and Innovation for Security), která má tyto cíle:

 •           Zvyšovat povědomí o hlavních aktualizacích politik a výzkumu.
 •          Analýzovat potřeby a nedostatky v oblasti schopností a stanovit priority pro související výzkumné směry.
 •          Identifikovat dostupná řešení k odstranění nedostatků.
 •         Identifikovat synergie mezi různými nástroji financování.
 •          Vypracovávat výroční tematické zprávy o stavu a trendech.
 •          Zjistit další potřeby, které je třeba definovat (standardizace, občanský rozměr atd.)

 

CERIS je řízen EK a podporován skupinou expertů vybraných podle jejich odbornosti (nikoliv zástupců členských zemí) a reprezentujících odpovídající odborné skupiny. Aktivit CERIS se účastní všechny důležité projekty evropského bezpečnostního výzkumu. CERIS pořádá v průběhu roku řadu specializovaných pracovních setkání, ze kterých jsou jen některá veřejně přístupná s ohledem na projednávané otázky, které mohou mít některý ze stupňů utajení. Ke členství se lze přihlásit na web stránce CoU (CERIS zatím své stránky buduje). Do neveřejných seminářů zájemci postoupí po prověření. Na stránkách se lze přihlásit i k odběru elektronických novinek.

Oblasti zájmu:

 • Disaster Resilience and crisis management
 • Border security and customs
 • Crime and terrorism
 • Food safety and security
 • Societal resilience
 • CBRNE threats
 • Health threats
 • Critical infrastructure protection
 • Horizontal issues (Foresight, standardization, communication, resilience)

 

Aktuality

Související iniciativy

CERIS - Community for European Research and Innovation for Security

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky