Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropská komise navrhla 10 nových evropských institucionalizovaných partnerství

Dne 23. 2. 2021 Evropská komise navrhla 23. února. 2021 vytvoření 10 nových evropských institucionalizovaných partnerství (Joint Undertakings) mezi Evropskou unií, členskými státy a/nebo průmyslem. jeijchž cílem je urychlit přechod k zelené, klimaticky neutrální a digitální Evropě a zvýšit odolnost a konkurenceschopnost evropského průmyslu. EU poskytne finanční prostředky ve výši téměř 10 miliard EUR, přičemž partneři přispějí přinejmenším rovnocennou částkou ve formě investic. 

Klastru 4 se týkají tří institucionalizovaná partnerství:

 

Klíčové digitální technologie 

Partnersví Key Digital Technologies (KDT) rozvíjí elektronické součásti, jejich navrhování, výrobu a integraci do systémů a také software, na jehož základě fungují. Zastřešujícím cílem tohoto partnerství je podporovat digitální transformaci všech hospodářských a společenských odvětví a Zelenou dohodu pro Evropu, jakož i výzkum a inovace směřující k nové generaci mikroprocesorů.

 

Inteligentní sítě a služby

Partnerství Smart Networks and Services (SNS) podpoří technologickou suverenitu inteligentních sítí a služeb v souladu s novou průmyslovou strategií pro Evropu, novou strategií kybernetické bezpečnosti EU a souborem nástrojů 5G. Jeho cílem je pomoci řešit společenské výzvy a umožnit digitální a zelenou transformaci, jakož i podporovat technologie, které přispějí k hospodářskému oživení. Umožní také evropským aktérům rozvíjet technologické kapacity pro systémy 6G jako základ pro budoucí digitální služby do roku 2030. Další informace naleznete zde.

 

Metrologie 

Toto partnerství si klade za cíl urychlit globální vedoucí postavení Evropy v metrologickém výzkumu a vytvořit soběstačné evropské metrologické sítě, jejichž úkolem bude podporovat a stimulovat nové inovativní produkty, reagovat na společenské výzvy a účinným způsobem navrhovat a provádět regulační nástroje a normy, na nichž jsou založeny veřejné politiky.

 

Webovou stránku o všech evropských partnerství relevantních pro Klastr 4 najdete zde

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034