Národní informační centrum pro evropský výzkum

Projekt od A do Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem Projektu od A do Z je provést čtenáře šesti po sobě jdoucími životními

fázemi výzkumného projektu a průřezovými tématy (etika, gender, otevřený

přístup), které se promítají do všech dílčích fází.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky