Národní informační centrum pro evropský výzkum

Civilní bezpečnost pro společnost - Klastr 3

 

   Bezpečnost je jednou z priorit v životě naší společnosti a jejímu zabezpečení je třeba věnovat náležitou pozornost. Bezpečnostní hrozby nemají hranice, proto je nezbytné společné a koordinované úsilí od politiků, průmyslu a bezpečnostních složek až po výzkum, který přinese potřebné inovace technologií a postupů a pochopení lidského faktoru. Klastr 3 je zaměřen na komplexní, multioborový  přístup k řešení otázek civilní bezpečnosti a podporuje tak implementaci odpovídajících EU priorit,

  Cílem je především ochrana občanů a evropské ekonomiky, veřejných prostor a kritických infrastruktur všech typů před terorismem a trestnou činností a dále zajištění bezpečného digitálního prostředí. Součástí výzkumu je pochopení příčin terorismu a trestné činnosti, aby mohla být zajištěna účinná prevence a inovace technologií a postupů pro včasné varování a také pro rychlou a účinnou reakci v případě reálného nebezpečí. Ochrana vnějších hranic je zaměřena na legální, bezpečný a zároveň rychlý pohyb lidí i zboží.  Cílem v oblasti kybernetické bezpečnosti je vytvoření důvěryhodného a hlavně bezpečného digitálního prostředí s využitím nejnovějších technologií a služeb.

  Klastr3 bude pracovat v synergii s programem Digitální Evropa, Fondem pro vnitřní bezpečnost a Fondem pro integrovanou správu hranic a v oblastech duálního užití aplikací bude koordinován s obranným výzkumem EU.  Výzkum je zaměřen na potřeby identifikované koncovými uživateli a na budování kapacit sektoru bezpečnosti, schopnosti předvídat hrozby a reagovat optimálním způsobem na následky incidentů a dále na pochopení lidského faktoru a společenského kontextu.

  Řešená témata budou důsledně koordinována s klíčovými evropskými agenturami jako FRONTEX, JRC, ENISA i Evropská obranná agentura EDA. Výzkumné úkoly jsou přizpůsobeny postupu od prevence k řešení situace a nápravě následků s důrazem na interoperabilitu technologií a služeb.  Při řešení je důsledně dbáno na dodržování lidských práv, ochranu osobnosti a na sociální kontext dopadu technologií. Je sledována provázanost na výsledky předchozích projektů a návaznost na další programy, zejména na EU programy pro vnitřní bezpečnost a digitální technologie.

Klastr 3 je strukturován do šesti oblastí (destinací):

  • Lepší ochrana Evropy a jejích obyvatel před kriminalitou a terorismem
  • Efektivní ochrana vnějších hranic EU
  • Odolné infrastruktury  
  • Zlepšená kybernetická bezpečnost
  • Společnost odolná vůči katastrofám
  • Posílený bezpečnostní výzkum a inovace

Informace EK k celému programu HE jsou zde a podrobnosti o Klastru 3 jsou zde

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky