Národní informační centrum pro evropský výzkum

Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu

Klastry druhého pilíře Horizontu Evropa – Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu budou podporovat systémové změny společnosti a ekonomiky spíše než zacílení na jednotlivá odvětví. Klastry budou výrazně přispívat k naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu, cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů nebo strategií a politik v oblasti průmyslu a digitalizace, ochrany biodiverzity či zemědělství. Řešení komplexních výzev bude vyžadovat propojení širokého spektra stakeholderů, včetně koncových uživatelů a občanské společnosti. Na klastry budou navázány výzkumné mise s jasně stanovenými cíli a očekávanými dopady a také nově definovaná evropská partnerství, která prostřednictvím svých strategických výzkumných a inovačních agend umožní lépe koordinovat nalezení řešení  globálních výzev a dosažení cílů udržitelného rozvoje. 

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034