Národní kontakty

Excelentní věda

Evropská rada pro výzkum

Lyudmyla Tysyachna, Petra Fedorová, mateřská dovolená/maternity leave, Zuzana Šimek (Čapková), mateřská dovolená/maternity leave

Akce Marie Skłodowska-Curie

Lyudmyla Tysyachna, Petra Fedorová, mateřská dovolená/maternity leave, Zuzana Šimek (Čapková), mateřská dovolená/maternity leave

Výzkumné infrastruktury

Globální výzvy a konkurenceschopnost

Klastr 1 - zdraví

Monika Vrajová

Klastr 2 - kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Klára Černá

Klastr 3 - civilní bezpečnost pro společnost

Eva Hillerová, Lenka Švejcarová

Klastr 4 - digitalizace, průmysl a vesmír

Petr Pracna, Lenka Švejcarová, Ondřej Mirovský

Klastr 5 - klima, energetika a doprava

Veronika Korittová, Martin Škarka, Jana Čejková, Michaela Vlková

Klastr 6 - potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska

Jana Čejková

Inovativní Evropa

Evropská rada pro inovace

Martin Škarka, Michaela Vlková

Evropské inovační ekosystémy

Martin Škarka, Michaela Vlková

Evropský inovační a technologický institut

Anna Vosečková

Právní a finanční aspekty

Finanční a administrativní aspekty: Obecné informace

Lenka Chvojková, Milena Lojková

Právní aspekty: Obecné informace

Michal Hlavačka

Právní aspekty: Duševní vlastnictví

Michal Hlavačka

Právní aspekty: Smluvní vztahy

Michal Hlavačka

Rozšiřování účasti a posilování ERA

Rozšiřování účasti a šíření excelence

Anna Vosečková

Reforma a zlepšení evropského systému výzkumu a inovací

Anna Vosečková

Hodnocení rámcových programů

Hodnocení RP

Daniel Frank

Podpora účasti v RP

Daniel Frank

Mezinárodní studie a monitoring

Daniel Frank

Národní studie a monitoring

Daniel Frank

Data a informace pro hodnocení RP

Daniel Frank

Horizon Dashboard

Daniel Frank

Euratom

Euratom

Veronika Korittová

Malé a střední podniky

Malé a střední podniky

Martin Škarka

Mise

Rakovina

Monika Vrajová

Adaptace na změnu klimatu včetně společenské transformace

Jana Čejková

Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Klimaticky neutrální a chytrá města

Veronika Korittová

Zdravá půda a potraviny

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Evropská partnerství

Zdraví: Chemicals Risk Assessment

Monika Vrajová

Digitalizace, průmysl a vesmír: High Performance Computing (HPC)

Lenka Šuťáková, Lenka Švejcarová

Digitalizace, průmysl a vesmír: Key Digital Technologies (KDT)

Michal Vávra, Lenka Švejcarová

Digitalizace, průmysl a vesmír: Smart Networks and Services (SNS)

Lenka Švejcarová

Digitalizace, průmysl a vesmír: Artificial Intelligence, Data and Robotics (ADRA)

Lenka Švejcarová

Digitalizace, průmysl a vesmír: Photonics

Lenka Švejcarová

Digitalizace, průmysl a vesmír: European Metrology

Lenka Švejcarová

Digitalizace, průmysl a vesmír: Made in Europe

Petr Pracna

Digitalizace, průmysl a vesmír: Processes4Planet – Transforming the European Process Industry for a sustainable society

Petr Pracna

Klima, energetika a doprava: Transforming Europe's rail system

Michaela Vlková

Klima, energetika a doprava: Driving urban transitions to a sustainable future (DUT)

Veronika Korittová

Klima, energetika a doprava: Clean Energy Transition

Veronika Korittová

Klima, energetika a doprava: Integrated Air Traffic Management (ATM)

Michaela Vlková

Klima, energetika a doprava: Clean Aviation

Michaela Vlková

Klima, energetika a doprava: Clean Hydrogen

Veronika Korittová, Michaela Vlková

Klima, energetika a doprava: People-centric sustainable built environment (Built4People)

Veronika Korittová

Klima, energetika a doprava: Industrial Battery Value Chain

Veronika Korittová

Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí: Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí: Water security for the planet (Water4All)

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Průřezová partnerství : Innovative SMEs

Michaela Vlková

Průřezová partnerství : EIT Urban Mobility KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Cultural and Creative Industries-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Climate-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT InnoEnergy-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Digital-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Health-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Food-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Manufacturing-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Raw materials-KIC

Anna Vosečková

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky