Národní informační centrum pro evropský výzkum

Národní kontakty

Excelentní věda

Evropská rada pro výzkum

Lyudmyla Tysyachna, Zuzana Šimek (Čapková), Petra Fedorová (mateřská dovolená)

Akce Marie Skłodowska-Curie

Lyudmyla Tysyachna, Zuzana Šimek (Čapková), Petra Fedorová (mateřská dovolená)

Výzkumné infrastruktury

Sylvie (Burianová) Petršová

Globální výzvy a konkurenceschopnost

Klastr 1 - zdraví

Monika Vrajová

Klastr 2 - kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Klára Černá

Klastr 3 - civilní bezpečnost pro společnost

Eva Hillerová, Lenka Švejcarová

Klastr 4 - digitalizace, průmysl a vesmír

Petr Pracna (průmysl), Lenka Švejcarová (digitalizace), Ondřej Mirovský (vesmír)

Klastr 5 - klima, energetika a doprava

Michaela Vlková (doprava), Jana Čejková (klima), Kateřina Dostálová (energetika)

Klastr 6 - potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska

Jana Čejková

Hodnocení rámcových programů

Hodnocení RP

Daniel Frank, Vladimír Vojtěch

Inovativní Evropa

Evropská rada pro inovace

Michaela Vlková

Evropské inovační ekosystémy

Michaela Vlková

Evropský inovační a technologický institut

Anna Vosečková

Právní a finanční aspekty

Finanční a administrativní aspekty: Obecné informace

Lenka Chvojková, Milena Lojková

Právní aspekty: Obecné informace

Michal Hlavačka

Rozšiřování účasti a posilování ERA

Rozšiřování účasti a šíření excelence

Anna Vosečková

Reforma a zlepšení evropského systému výzkumu a inovací

Anna Vosečková

Euratom

Euratom

Kateřina Dostálová

Mise

Rakovina

Monika Vrajová

Adaptace na změnu klimatu včetně společenské transformace

Jana Čejková

Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Klimaticky neutrální a chytrá města

Kateřina Dostálová

Zdravá půda a potraviny

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Evropská partnerství

Digitalizace, průmysl a vesmír: High Performance Computing (HPC)

Petra Nichtburgerová, Lenka Švejcarová (digitalizace)

Digitalizace, průmysl a vesmír: Partnerství pro čipy (CHIPS JU)

Michal Vávra, Lenka Švejcarová (digitalizace)

Digitalizace, průmysl a vesmír: Smart Networks and Services (SNS)

Lenka Švejcarová (digitalizace)

Digitalizace, průmysl a vesmír: Artificial Intelligence, Data and Robotics (ADRA)

Lenka Švejcarová (digitalizace)

Digitalizace, průmysl a vesmír: Photonics

Lenka Švejcarová (digitalizace)

Digitalizace, průmysl a vesmír: European Metrology

Lenka Švejcarová (digitalizace)

Digitalizace, průmysl a vesmír: Made in Europe

Petr Pracna (průmysl)

Digitalizace, průmysl a vesmír: Processes4Planet – Transforming the European Process Industry for a sustainable society

Petr Pracna (průmysl)

Klima, energetika a doprava: Transforming Europe's rail system

Michaela Vlková

Klima, energetika a doprava: Driving urban transitions to a sustainable future (DUT)

Kateřina Dostálová (energetika)

Klima, energetika a doprava: Clean Energy Transition

Kateřina Dostálová (energetika)

Klima, energetika a doprava: Integrated Air Traffic Management (ATM)

Michaela Vlková

Klima, energetika a doprava: Clean Aviation

Michaela Vlková

Klima, energetika a doprava: Clean Hydrogen

Kateřina Dostálová (energetika), Michaela Vlková

Klima, energetika a doprava: People-centric sustainable built environment (Built4People)

Kateřina Dostálová (energetika)

Klima, energetika a doprava: Industrial Battery Value Chain

Kateřina Dostálová (energetika)

Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí: Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí: Circular bio-based Europe

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí: Water security for the planet (Water4All)

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Průřezová partnerství : Innovative SMEs

Michaela Vlková

Průřezová partnerství : EIT Urban Mobility KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Cultural and Creative Industries-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : European Open Science Cloud (EOSC)

Sylvie (Burianová) Petršová

Průřezová partnerství : EIT Climate-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT InnoEnergy-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Digital-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Health-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Food-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Manufacturing-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Raw materials-KIC

Anna Vosečková

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034