Národní informační centrum pro evropský výzkum

Národní kontakty

Excelentní věda

Evropská rada pro výzkum

Lyudmyla Tysyachna, Petra Fedorová, mateřská dovolená/maternity leave, Zuzana Šimek (Čapková), parental leave - currently ERC and MSCA NCP support

Akce Marie Skłodowska-Curie

Lyudmyla Tysyachna, Petra Fedorová, mateřská dovolená/maternity leave, Zuzana Šimek (Čapková), parental leave - currently ERC and MSCA NCP support

Výzkumné infrastruktury

Sylvie Burianová

Globální výzvy a konkurenceschopnost

Klastr 1 - zdraví

Monika Vrajová

Klastr 2 - kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Klára Černá

Klastr 3 - civilní bezpečnost pro společnost

Eva Hillerová, Lenka Švejcarová

Klastr 4 - digitalizace, průmysl a vesmír

Petr Pracna, Lenka Švejcarová, Ondřej Mirovský

Klastr 5 - klima, energetika a doprava

Kateřina Dostálová, Jana Čejková, Michaela Vlková

Klastr 6 - potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska

Jana Čejková

Inovativní Evropa

Evropská rada pro inovace

Michaela Vlková

Evropské inovační ekosystémy

Michaela Vlková

Evropský inovační a technologický institut

Anna Vosečková

Právní a finanční aspekty

Finanční a administrativní aspekty: Obecné informace

Lenka Chvojková, Milena Lojková

Právní aspekty: Obecné informace

Michal Hlavačka

Právní aspekty: Duševní vlastnictví

Michal Hlavačka

Právní aspekty: Smluvní vztahy

Michal Hlavačka

Rozšiřování účasti a posilování ERA

Rozšiřování účasti a šíření excelence

Anna Vosečková

Reforma a zlepšení evropského systému výzkumu a inovací

Anna Vosečková

Hodnocení rámcových programů

Hodnocení RP

Daniel Frank

Podpora účasti v RP

Daniel Frank

Mezinárodní studie a monitoring

Daniel Frank

Národní studie a monitoring

Daniel Frank

Data a informace pro hodnocení RP

Daniel Frank

Horizon Dashboard

Daniel Frank

Malé a střední podniky

Malé a střední podniky

Lenka Švejcarová, Michaela Vlková

Mise

Rakovina

Monika Vrajová

Adaptace na změnu klimatu včetně společenské transformace

Jana Čejková

Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Zdravá půda a potraviny

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Evropská partnerství

Zdraví: Chemicals Risk Assessment

Monika Vrajová

Digitalizace, průmysl a vesmír: High Performance Computing (HPC)

Lenka Šuťáková, Lenka Švejcarová

Digitalizace, průmysl a vesmír: Key Digital Technologies (KDT)

Michal Vávra, Lenka Švejcarová

Digitalizace, průmysl a vesmír: Smart Networks and Services (SNS)

Lenka Švejcarová

Digitalizace, průmysl a vesmír: Artificial Intelligence, Data and Robotics (ADRA)

Lenka Švejcarová

Digitalizace, průmysl a vesmír: Photonics

Lenka Švejcarová

Digitalizace, průmysl a vesmír: European Metrology

Lenka Švejcarová

Digitalizace, průmysl a vesmír: Made in Europe

Petr Pracna

Digitalizace, průmysl a vesmír: Processes4Planet – Transforming the European Process Industry for a sustainable society

Petr Pracna

Klima, energetika a doprava: Transforming Europe's rail system

Michaela Vlková

Klima, energetika a doprava: Driving urban transitions to a sustainable future (DUT)

Kateřina Dostálová

Klima, energetika a doprava: Clean Energy Transition

Kateřina Dostálová

Klima, energetika a doprava: Integrated Air Traffic Management (ATM)

Michaela Vlková

Klima, energetika a doprava: Clean Aviation

Michaela Vlková

Klima, energetika a doprava: Clean Hydrogen

Kateřina Dostálová, Michaela Vlková

Klima, energetika a doprava: People-centric sustainable built environment (Built4People)

Kateřina Dostálová

Klima, energetika a doprava: Industrial Battery Value Chain

Kateřina Dostálová

Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí: Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí: Circular bio-based Europe

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí: Water security for the planet (Water4All)

Naďa Koníčková, Jana Čejková

Průřezová partnerství : Innovative SMEs

Michaela Vlková

Průřezová partnerství : EIT Urban Mobility KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Cultural and Creative Industries-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Climate-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT InnoEnergy-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Digital-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Health-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Food-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Manufacturing-KIC

Anna Vosečková

Průřezová partnerství : EIT Raw materials-KIC

Anna Vosečková

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky