Národní informační centrum pro evropský výzkum

Rozšiřování účasti a posilování ERA

K hlavním cílům této horizontální části patří zintenzivnit spolupráci v celé Evropě zejména otevřením  evropských sítí výzkumu a inovací a přispět ke zkvalitnění kapacit v oblasti řízení výzkumu v zemích způsobilých ucházet se o granty pro rozšiřování účasti (tj. 13 tzv. nových ČS + Portugalsko a Řecko, 9 nejvzdálenějších regionů EU a vybrané třetí země přidružené k HE). Dále je nutné podpořit národní politické reformy nejen v oblasti výzkumu a inovací a usnadnit plné využití talentového potenciálu EU prostřednictvím cílených opatření. EU se sice historicky vyznačuje špičkovými vědeckými a technologickými úspěchy, ale její výzkum a inovace jsou stále roztříštěné.

 

Aktivity jsou rozděleny do dvou bloků:

  • Rozšiřování účasti a šíření excelence
  • Reforma a zlepšení evropského systému výzkumu a inovací

 

Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP) v H2020

Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP)

3. aktualizace  brožury edice Vademecum H2020 Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP) vychází z dokumentů EK platných k srpnu 2020. Představuje nástroje, které byly specificky vytvořeny na podporu aktivit, které umožňují státům a regionům méně výkonným v oblasti výzkumu, vývoje a inovací zkvalitnění jejich výzkumných kapacit a vyššímu zapojení do projektů programu H2020. Jedná se především o nástroje ERA Chairs, TWINNING a TEAMING, které doplňují nástroj na podporu politik (PSF), program COST a Widening Fellowships (poskytující finanční prostředky žadatelům o individuální granty, na které se nedostalo financování z rozpočtu relevantních výzev akcí MSCA). Každý z uvedených nástrojů je detailně popsán, následují informace o výstupech příslušných výzev včetně statistických údajů a přehled všech českých úspěšných projektů. Brožura je pouze v elektronické verzi a ke stažení je zde.

Datum vydání 4. 9. 2020
ISBN 978-80-86794-61-7

 

Aktuality

Kalendář

{{ $date(calendarData.selectedDate).format('dddd') + ', ' + $date(calendarData.selectedDate).format('LL') }}

V tento den není naplánována žádná akce

Nadcházející akce

Otevřené a nadcházející výzvy

Dokumenty ke stažení

{{ document.name }}

{{ document.fileName }}

Prezentace z akcí

{{ document.name }}

{{ document.fileName }}

Publikace

Widening v Horizontu Evropa

16.12.2021

Publikace: PDF

Leták poskytuje základní informaci o balíčku opatření podporujících snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací v tzv. Widening zemích prostřednictvím sdílení znalostí a odborných poznatků napříč EU.

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034