Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Česká stopa v klastru 2 ve výzvě 2022

22.06.2023

Druhá výzva k předkládání projektů z oblasti sociálních a humanitních věd a výzkumu kulturního sektoru do programu Horizont Evropa měla uzávěrku 20. dubna 2022. Horizont Evropa jako rámcový program EU k financování výzkumu a inovací pro období 2021–2027 otevírá pravidelně spolu s dalšími vědními okruhy také témata určená pro společenskovědní a humanitní výzkum, výzkum kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví, a ta jsou zařazena do jeho klastru 'Kultura, kreativita a inkluzivní společnost'.

Výsledky výzvy roku 2022 přinesly 84 nových celoevropských projektů se společenskovědním, humanitním či kulturně-kreativním zaměřením. Evropská komise a nezávislí odborníci vybírali z celkem 745 předložených projektů. České instituce se zapojily do 85 žádostí a ve 12 z nich uspěly. Úspěšné české projekty získávají celkovou částku cca 2,8 milionů eur. Následující přehled projektů je zpracován ke 22. 6.  2023.

V destinaci DEMOCRACY 2022 získalo financování celkem 29 evropských projektů. Kompletní přehled 27 evropských projektů z oblasti Demokracie za rok 2022 uvádí brožura Evropské komise. České instituce se účastní sedmi z nich:

V destinaci HERITAGE 2022 získalo financování celkem 27 evropských projektů. České subjekty se účastní dvou z nich:

V destinaci TRANSFORMATIONS 2022 získalo financování celkem 30 evropských projektů. České instituce se účastní tří z nich:

Pro srovnání Česká účast v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost v roce 2021

Více aktualit

České výsledky 2023 v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

07.12.2023

V pořadí třetí výzva Horizontu Evropa k předkládání projektů v oblasti sociálních a humanitních věd a výzkumu kulturního sektoru měla uzávěrku 14. března 2023. Program Horizont Evropa (2021–2027) otevírá pravidelně spolu s dalšími vědními okruhy i témata určená pro...

Integrace sociálních a humanitních věd do Horizontu 2020

05.12.2023

V polovině listopadu byla zveřejněna závěrečná monitorovací zpráva o účasti sociálních a humanitních věd v programu Horizont 2020. Zpráva vychází z údajů za celé období programu (2014–2020), a představuje tak ucelený pohled na účast sociálních a humanitních věd v minulém...

Záznam z webináře "A Cloud for All" o financování institucí kulturního dědictví

05.12.2023

Evropská komise pořádala pro aktéry z oblasti kulturního dědictví 28. listopadu 2023 webinář A Cloud for all - Accessing EU Cohesion Funds. Webinář představil možnosti financování z kohezních fondů EU a tři konkrétní projekty digitalizace kulturního dědictví...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky