Národní informační centrum pro evropský výzkum

Související iniciativy

Evropský rok dovedností 2023

Mladí pozorovatelé v programu Horizont Evropa

Erasmus+ příležitosti pro občanské společnosti/NGO

Kreativní veřejná správa

Evropský rok mládeže 2022

EU program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV)

Česko-německá platforma pro humanitní a společenské vědy: Leibniz GWZO Prague

A Global Agenda for the CCIs December 2021

Americký program pro výzkum sociálních sítí a kyberprostoru: Office of Naval Research

Konference 'Heritage for the Future, Science for Heritage' v rámci francouzského předsednictví Radě EU

EIT Culture & Creativity: znalostní a inovační společenství EIT pro kulturní & kreativní odvětví a průmysly

Konference o budoucnosti Evropy #TheFutureIsYours

Nový evropský Bauhaus

Nordic co-design for the New European Bauhaus

NKC Gender a věda

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky