Národní informační centrum pro evropský výzkum

Související iniciativy

Projekt MultiRATE: výzkum metrik připravenosti TRL, IRL, SRL, ...v Klastru 3

Mezinárodní síť Net4SocietyHE

Evropský rok dovedností 2023

Mladí pozorovatelé v programu Horizont Evropa

Erasmus+ příležitosti pro občanské společnosti/NGO

Kreativní veřejná správa

Evropský rok mládeže 2022

EU program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV)

Česko-německá platforma pro humanitní a společenské vědy: Leibniz GWZO Prague

A Global Agenda for the CCIs December 2021

Americký program pro výzkum sociálních sítí a kyberprostoru: Office of Naval Research

Konference 'Heritage for the Future, Science for Heritage' v rámci francouzského předsednictví Radě EU

EIT Culture & Creativity: znalostní a inovační společenství EIT pro kulturní & kreativní odvětví a průmysly

Konference o budoucnosti Evropy #TheFutureIsYours

Nový evropský Bauhaus

Nordic co-design for the New European Bauhaus

NKC Gender a věda

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034