Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

POLICY BRIEF: Pozitivní vliv umění a kultury na lidské zdraví

06.05.2024

Soubory:

the societal value of the arts and culture.pdf

Umění a kultura mají pozitivní dopady na lidské zdraví, odolnost i wellbeing společnosti. Starosti s duševním zdravím se dotýkají stále většího počtu Evropanů. V této souvislosti je zkoumán vliv kultury a umění na duševní zdraví lidí různých věkových kategorií či rozdílného původu. Evropská komise vydala policy brief se souhrnnými zjištěními o dané problematice: The social value of the arts and culture. Brožura přináší politická doporučení založená na výsledcích výzkumných projektů financovaných EU.

V dokumentu je spolu s dalšími evropskými projekty jmenován projekt AMASSArt on Margins, Art as Social Sculpture. Účastnila se jej Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze. Projekt zkoumal tvůrčí a kognitivní účinky umění na rozvoj sociální soudržnosti. Výzkum byl zaměřen na otázky, jaké možnosti má umění v posilování sociální soudržnosti společnosti; které bariéry brání rovnému přístupu ke kultuře či jak zmírňovat uměním kulturní izolaci okrajových sociálních skupin. Jednotlivé experimenty (zaměřené na neslyšící, sociálně znevýhodněné žáky či studenty se speciálními potřebami) zjišťovaly, jaké bariéry v České republice jsou.

Propojování kultury a péče o duševní zdraví se věnují pravidelné mezinárodní konference Kultura a duševní zdraví (Culture & Mental Health) v belgickém Gentu. První proběhla v listopadu 2022 a přinesla konkrétní politická doporučení, která mají kultuře, umění a kreativitě zajistit místo v péči o duševní zdraví. Další ročník International Conference Culture & Mental Health: Refugees se bude konat 28.–29. listopadu 2024.

Více aktualit

Společenskovědní a humanitní výzkum v jiných disciplínách HE

12.06.2024

Program Horizont Evropa se snaží plně integrovat společenské a humanitní vědy do všech svých pilířů. Společenské a humanitní vědy (Social Sciences and Humanities, SSH) mají svůj vlastní prostor v klastru 2 „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“, ale...

Evropské ocenění za statistiku

28.05.2024

Evropský statistický úřad Eurostat vyhlašuje další kolo soutěže o ceny za statistiku. Aktuálně otevírané téma se týká klasifikace povolání v online pracovních nabídkách a směřuje k datovým analytikům: European Statistics Awards on Web Intelligence - Classification...

Infoden k Evropskému kulturnímu cloudu

27.05.2024

Horizont Evropa otevírá 18. června výzvy Evropského cloudu pro kulturní dědictví (European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, ECCCH) pro rok 2024. Při této příležitosti pořádá Evropská komise 14. června 2024 od 10 –12 hodin informační den: A European...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034