Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Výsledky výzvy 2022 v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

13.09.2022

Ve výzvě pro Kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost HORIZON-CL2-2022, která byla v pořadí druhou výzvou během programu Horizont Evropa a měla uzávěrku 20. dubna 2022, bylo předloženo celkem 745 projektů a z nich 84 vybráno k financování. Dále je uveden přehled počtů projektů v jednotlivých oblastech výzkumu. 

V destinaci zaměřené na výzkum demokracie bylo hodnoceno celkem 236 návrhů projektů. K financování bylo vybráno 28 projektů. České instituce se zapojily do 37 návrhů, v sedmi z nich uspěly a v dalších dvou jsou na seznamu čekajícím na eventuální dodatečné financování (reserve list). V této destinaci se na hodnocení projektů podílela jedna česká hodnotitelka. Pro zajímavost: v destinaci demokracie bylo otevřeno celkem devět témat a české instituce byly součástí návrhů podaných do osmi z nich. Nezúčastnily se pouze jednoho z otevřených témat, a tím bylo téma Politika a vliv online sociálních sítí a nových médií (HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-07).

V destinaci zaměřené na kulturní dědictví bylo hodnoceno celkem 321 návrhů projektů. K financování bylo vybráno 27 projektů. České instituce se zapojily do 28 návrhů a ve dvou uspěly. V této destinaci se na hodnocení projektů podíleli dva čeští hodnotitelé. Pro zajímavost: v destinaci kulturního dědictví bylo otevřeno celkem deset témat a české instituce byly součástí návrhů podaných do osmi z nich. Čeští vědci se nezúčastnili jen dvou z otevřených témat, a tím byla témata Ochrana ohrožených jazyků v Evropě (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01) a Hledání udržitelného evropského hudebního ekosystému (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-05).

V destinaci zaměřené na výzkum společenské a ekonomické transformace bylo hodnoceno 166 návrhů. K financování bylo vybráno 30 projektů. České instituce se zapojily do dvaceti návrhů a ve třech z nich uspěly. Jeden další návrh s českou účastí je na seznamu čekajícím na eventuální dodatečné financování. V této destinaci se na hodnocení projektů podílela jedna česká hodnotitelka a jeden český hodnotitel. A v kterých tématech česká účast chyběla? Čeští vědci se zúčastnili všech otevřených témat, kromě tématu Sociálně-ekonomické dopadů stárnutí společnosti (HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-10).

Do konce roku uzavře Evropská komise s novými konsorcii dohodu (Grant agreement), poté ji uzavřou členové každého konsorcia mezi sebou (Consortium agreement) a projekty budou moci zahájit činnost (nejspíše tedy od nového roku 2023). Přehled uzavřených projektů bude následně zveřejněn na FTO portálu u jednotlivých témat. 

Pro srovnání Výsledky výzvy z roku 2021. 

 

 

Více aktualit

České výsledky 2023 v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

07.12.2023

V pořadí třetí výzva Horizontu Evropa k předkládání projektů v oblasti sociálních a humanitních věd a výzkumu kulturního sektoru měla uzávěrku 14. března 2023. Program Horizont Evropa (2021–2027) otevírá pravidelně spolu s dalšími vědními okruhy i témata určená pro...

Integrace sociálních a humanitních věd do Horizontu 2020

05.12.2023

V polovině listopadu byla zveřejněna závěrečná monitorovací zpráva o účasti sociálních a humanitních věd v programu Horizont 2020. Zpráva vychází z údajů za celé období programu (2014–2020), a představuje tak ucelený pohled na účast sociálních a humanitních věd v minulém...

Záznam z webináře "A Cloud for All" o financování institucí kulturního dědictví

05.12.2023

Evropská komise pořádala pro aktéry z oblasti kulturního dědictví 28. listopadu 2023 webinář A Cloud for all - Accessing EU Cohesion Funds. Webinář představil možnosti financování z kohezních fondů EU a tři konkrétní projekty digitalizace kulturního dědictví...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky