Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

České výsledky v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost za rok 2021

21.03.2023

První výzva k předkládání projektů z oblasti sociálních a humanitních věd a výzkumu kulturního dědictví, kterou program Horizont Evropa vyhlásil, měla uzávěrku 7. října 2021. Horizont Evropa jako rámcový program EU k financování výzkumu a inovací pro období 2021–2027 otevírá pravidelně spolu s dalšími vědními okruhy také témata určená pro společenskovědní a humanitní výzkum, výzkum kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví, a ta jsou zařazena do jeho klastru 'Kultura, kreativita a inkluzivní společnost'.

Výsledky výzvy pro rok 2021 přinesly 49 nových celoevropských projektů se společenskovědním, humanitním či kulturně-kreativním zaměřením. Evropská komise a nezávislí odborníci vybírali z celkem 364 předložených projektů. České instituce se zapojily do 52 žádostí a v 8 z nich uspěly. Celková částka, kterou čeští žadatelé z rozpočtu Klastru 2 Horizontu Evropa pro rok 2021 získávají, činí cca 2,4 milionů eur. Následující přehled projektů byl připraven k 21.3. 2023.

V destinaci Demokracie získalo v roce 2021 financování celkem 17 evropských projektů. České instituce se účastní čtyř z nich:

Kompletní přehled 17 evropských projektů z oblasti Demokracie za rok 2021 uvádí brožura Evropské komise. 

V destinaci Kulturní dědictví získalo v roce 2021 financování celkem 15 evropských projektů. České subjekty se účastní dvou z nich:

V destinaci Společenská a ekonomická transformace získalo v roce 2021 financování celkem 20 evropských projektů. České instituce se účastní dvou z nich:

Více aktualit

POLICY BRIEF: Pozitivní vliv umění a kultury na lidské zdraví

06.05.2024

Umění a kultura mají pozitivní dopady na lidské zdraví, odolnost i wellbeing společnosti. Starosti s duševním zdravím se dotýkají stále většího počtu Evropanů. V této souvislosti je zkoumán vliv kultury a umění na duševní zdraví lidí různých věkových kategorií či rozdílného...

Připomínkování pracovního programu Klastru 2 pro rok 2025

29.04.2024

Evropská komise zveřejnila návrh tematických orientací pro Klastr 2 pro rok 2025. Současně připravila dotazník, ve kterém je možné návrhy připomínkovat: Feedback Opportunity for Horizon Europe Work Programme 2025. Stejná možnost komentáře je otevřena i pro další...

Výzvy Evropského kulturního cloudu pro rok 2024

24.04.2024

Horizont Evropa otevře 18. června 2024 druhou vlnu výzev Evropského cloudu pro kulturní dědictví, Cílem tohoto cloudu je vytvořit společnou platformu pro evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Více o vzniku...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034