Zpět

České výsledky v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost za rok 2021

21.03.2023

První výzva k předkládání projektů z oblasti sociálních a humanitních věd a výzkumu kulturního dědictví, kterou program Horizont Evropa vyhlásil, měla uzávěrku 7. října 2021. Horizont Evropa jako rámcový program EU k financování výzkumu a inovací pro období 2021–2027 otevírá pravidelně spolu s dalšími vědními okruhy také témata určená pro společenskovědní a humanitní výzkum, výzkum kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví, a ta jsou zařazena do jeho klastru 'Kultura, kreativita a inkluzivní společnost'.

Výsledky výzvy pro rok 2021 přinesly 49 nových celoevropských projektů se společenskovědním, humanitním či kulturně-kreativním zaměřením. Evropská komise a nezávislí odborníci vybírali z celkem 364 předložených projektů. České instituce se zapojily do 52 žádostí a v 8 z nich uspěly. Následující přehled projektů je uveden k 21.3. 2023.

V destinaci Demokracie získalo v roce 2021 financování celkem 17 evropských projektů. České instituce se účastní čtyř z nich:

Kompletní přehled 17 evropských projektů z oblasti Demokracie za rok 2021 uvádí brožura Evropské komise. 

V destinaci Kulturní dědictví získalo v roce 2021 financování celkem 15 evropských projektů. České subjekty se účastní dvou z nich:

V destinaci Společenská a ekonomická transformace získalo v roce 2021 financování celkem 20 evropských projektů. České instituce se účastní dvou z nich:

 

 

Více aktualit

Hop-on 2023: příležitost připojit se k projektům Klastru 2

11.05.2023

Nástroj Hop-on nabízí možnost oslovit konsorcium běžícího projektu v Horizontu Evropa a nabídnout se jako dodatečný partner. Hop on Facility totiž umožňuje přistoupení jednoho dalšího partnera ze skupiny tzv. Widening zemí (kam patří i Česko) k již podepsanému projektu...

První výzvy nového EIT společenství pro kulturu a kreativitu

18.04.2023

Nově ustanovené partnerství pro kulturu a kreativitu EIT Culture & Creativity otevřelo své historicky první výzvy k předkládání projektů, Přijímání žádostí bylo otevřeno 17. dubna a uzavře se 31. května 2023. Výzvy se dělí do oblastí vzdělávání, inovací, tvorby a...

Priority v ochraně kulturního dědictví na Ukrajině: EK hledá odborníky

04.04.2023

Ukrajinské kulturní dědictví nadále čelí hrozbě zničení a poškození.  Evropská komise se proto v nové výzvě obrací na odborníky pro kulturní dědictví. Mohou mít různé zaměření, od oblasti kultury, přes informační technologie, až k zemědělství. Seznam požadovaných...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky