Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Výzvy Evropského kulturního cloudu pro rok 2024

24.04.2024

Horizont Evropa otevře 18. června 2024 druhou vlnu výzev Evropského cloudu pro kulturní dědictví, Cílem tohoto cloudu je vytvořit společnou platformu pro evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Více o vzniku iniciativy bylo napsáno zde

Výzvy HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01 pro rok 2024 navrhují 5 základních tématických okruhů. Cílem je vývoj základních nástrojů a funkcionalit, které přispějí k užitečnosti, výkonnosti, uživatelské přátelskosti a atraktivnosti platformy:

Zadání těchto témat je k dispozici v aktualizovaném Pracovním programu 2023-2025 (str. 101). V každém tématu budou vybrány celkem dva projekty k financování. Všechny mají probíhat formou inovačních akcí (IA). Uzávěrka pro předkládání projektů bude 22. ledna 2025

Výsledkem výzev z roku 2023 jsou tři financované projekty. Svou činnost zahajují v polovině roku 2024. Projekt z tématu HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01-01 bude rozvíjet základní architekturu a udržovat cloud v chodu. Poběží příštích 5 let formou inovační akce (IA) s rozpočtem 25 milionů €. Dva projekty z tématu HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01-02 navrhují inovativní nástroje pro digitalizaci objektů kulturního dědictví. Budou probíhat formou výzkumné a inovační akce (RIA) a každý financován rozpočtem ve výši 4 milionů €. První projekt vyvine nástroj na digitalizaci kamenných a keramických archeologických nálezů. Účastní se jej 12 účastníků a potrvá 4,5 roku. Druhý projekt se zaměří na digitalizaci textilních objektů kulturního dědictví. Má 10 účastníků a potrvá 3 roky.

European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, ECCCH 

Více aktualit

Společenskovědní a humanitní výzkum v jiných disciplínách HE

12.06.2024

Program Horizont Evropa se snaží plně integrovat společenské a humanitní vědy do všech svých pilířů. Společenské a humanitní vědy (Social Sciences and Humanities, SSH) mají svůj vlastní prostor v klastru 2 „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“, ale...

Evropské ocenění za statistiku

28.05.2024

Evropský statistický úřad Eurostat vyhlašuje další kolo soutěže o ceny za statistiku. Aktuálně otevírané téma se týká klasifikace povolání v online pracovních nabídkách a směřuje k datovým analytikům: European Statistics Awards on Web Intelligence - Classification...

Infoden k Evropskému kulturnímu cloudu

27.05.2024

Horizont Evropa otevírá 18. června výzvy Evropského cloudu pro kulturní dědictví (European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, ECCCH) pro rok 2024. Při této příležitosti pořádá Evropská komise 14. června 2024 od 10 –12 hodin informační den: A European...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034