Klastr 2 – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Společenské a humanitní vědy dostaly v programu Horizont Evropa svůj prostor v Klastru 2. Jeho hlavním záměrem je posilovat demokratické vládnutí a občanskou účast v Evropě, chránit a zpřístupňovat evropské kulturní dědictví, a hledat odpovědi na současnou společenskou, ekonomickou a technologickou transformaci.

Aktivity podpořené Klastrem 2 mají získávat a koordinovat mezioborové poznatky z evropských společenských věd tak, aby pomohly porozumět současným přeměnám společnosti, ekonomiky, politiky i kultury. Nově získané poznání má pomoci navrhnout konkrétní politická opatření, která by přispěla k sociálně spravedlivější a inkluzivnější Evropě a podpořila její zelené a digitální oživení. Tématy výzkumu v Klastru 2 jsou demokratické principy, vzdělávání, nerovnosti, nezaměstnanost, diskriminace, radikalizace či dodržování lidských práv. Zkoumá se kulturní rozmanitost a způsoby uchování evropského kulturního dědictví. Nově je zkoumána také role kulturních a kreativních průmyslů jako jednoho z důležitých ekonomických sektorů v EU. Nové sociální inovace mají posilovat postavení občanů. Klastr je otevřen  pro společenské a humanitní vědy, umění, jakož i pro kulturní a kreativní odvětví. 

 

Klastr Kultura, kreativita a inkluzivní společnost se dělí do 3 základních oblastí, tzv. Destinations:

  • Výzkum demokracie a vládnutí / DEMOCRACY
  • Výzkum evropského kulturního dědictví a kulturních a kreativních průmyslů / HERITAGE
  • Výzkum společenské a ekonomické transformace / TRANSFORMATIONS

Základní informace o programu Horizont Evropa najdete na stránkách Evropské komise, o Klastru 2 konkrétně zde.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky