Národní informační centrum pro evropský výzkum

Klastr 2 – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

 

pexels-photo-256514.jpegSpolečenské a humanitní vědy dostaly v programu Horizont Evropa svůj prostor v Klastru 2. Jeho hlavním záměrem je posilovat demokratické vládnutí a občanskou účast v Evropě, chránit a zpřístupňovat evropské kulturní dědictví, a hledat odpovědi na současnou společenskou, ekonomickou a technologickou transformaci.

Aktivity podpořené Klastrem 2 mají získávat a koordinovat mezioborové poznatky z evropských společenských věd tak, aby pomohly porozumět současným přeměnám společnosti, ekonomiky, politiky i kultury. Nově získané poznání má pomoci navrhnout konkrétní politická opatření, která by přispěla k sociálně spravedlivější a inkluzivnější Evropě a podpořila její zelené a digitální oživení. Tématy výzkumu v Klastru 2 jsou demokratické principy, vzdělávání, nerovnosti, nezaměstnanost, diskriminace, radikalizace či dodržování lidských práv. Zkoumá se kulturní rozmanitost a způsoby uchování evropského kulturního dědictví. Nově je zkoumána také role kulturních a kreativních průmyslů jako jednoho z důležitých ekonomických sektorů v EU. Nové sociální inovace mají posilovat postavení občanů. Klastr je otevřen pro společenské a humanitní vědy, umění, jakož i pro kulturní a kreativní odvětví. 

 

Klastr Kultura, kreativita a inkluzivní společnost se dělí do 3 základních oblastí, tzv. Destinations. Přehled otevřených, připravovaných či uzavřených výzev uvádí evropský portál:

  • Výzkum demokracie a vládnutí/DEMOCRACY
  • Výzkum evropského kulturního dědictví a kulturních a kreativních průmyslů/HERITAGE
  • Výzkum společenské a ekonomické transformace/TRANSFORMATIONS

Základní informace o programu Horizont Evropa jsou na stránkách Evropské komise, o Klastru 2 konkrétně zde. Zadání výzkumu jednolivých témat je uvedeno v Pracovním programu pro Kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost 2023-2025. Všechny příležitosti pro část Kultura, kreativita a inkluzivní společnost mapuje Portál pro finanční příležitosti a veřejné zakázky  

Informace o společenskovědním/humanitním výzkumu a přehled úspěšných projektů financovaných Evropskou unií přináší stránky Social sciences and humanities.

Aktuality

Kalendář

{{ $date(calendarData.selectedDate).format('dddd') + ', ' + $date(calendarData.selectedDate).format('LL') }}

V tento den není naplánována žádná akce

Nadcházející akce

Otevřené a nadcházející výzvy

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034