Národní informační centrum pro evropský výzkum

Užitečné odkazy

Výzvy Horizontu Evropa vyžadující příspěvek společenských a humanitních věd (SSH flagged topics)

https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/globalni-vyzvy-konkurenceschopnost/klastr-2-kultura-kreativita-inkluzivni-spolecnost/informace/yiifnews/527/integrace-spolecenskych-a-humanitnich-ved-do...

Evropský cloud pro kulturní dědictví

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/social-sciences-and-humanities/cultural-heritage-and-cultural-and-creative-industries-ccis/cultural-heritage-cloud_en

Uživatelská příručka pro předkladatele do Funding & Tenders portálu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Pracovní program 2023-2024 Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf

Šablona projektového návrhu pro výzkumné inovační akce/RIA programu Horizont Evropa

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf

Seznam zemí asociovaných k Horizontu Evropa

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf

Pracovní program 2021-2022 – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf

Otevřená témata v Klastru 2 pro období 2021/2022

https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/globalni-vyzvy-konkurenceschopnost/klastr-2-kultura-kreativita-inkluzivni-spolecnost/vyzvy/yiifchallenges/132/otevrena-temata-v-klastru-2-pro...

Konference o budoucnosti Evropy

https://futureu.europa.eu/?locale=cs

Nový evropský Bauhaus

https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/era,-programy,-fondy-a-iniciativy-eu/evropske-programy-a-iniciativy/novy-evropsky-bauhaus/informace

Staňte se hodnotitelem projektů Horizontu Evropa

https://rea.ec.europa.eu/working-rea/work-expert_en

Genderová rovnost v Horizontu Evropa

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/democracy-and-citizens-rights/gender-equality-research-and-innovation_cs#gender-equality-in-horizon-europe

Cultural and Creative Cities Monitor (JRC)

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor

ECSITE: Evropská síť vědeckých center a muzeí

https://www.ecsite.eu/

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky