Zpět

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví: otevření prvních výzev

18.01.2023

Nová iniciativa Evropské komise, Společný evropský cloud pro kulturní dědictví, European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH), má prohloubit evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Podrobněji o zahájení iniciativy zde

Evropská komise připravuje v souvislosti se spuštěním nové iniciativy dvě akce:

První dvě výzvy Horizontu Evropa ke kulturnímu cloudu HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01 se nejvíce týkají fungování cloudu a technické realizace. Řeší se otázky, jak spolu bude platforma komunikovat, jaké budou metody digitalizace či jak budou sdílena data. Předkládání projektů bylo otevřeno 10. ledna 2023. Uzavře se 21. září 2023: 

  • Výzva A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCHI-01-01 má za cíl navrhnout, vytvořit a udržovat digitální platformu pro multidisciplinární a mezioborovou spolupráci v rámci ECCCH. Bude probíhat formou inovační akce (IA) a financována schématem lump sum. Vybrán bude 1 projekt s celkovým rozpočtem 20-25 milionů €. 
  • Výzva Innovative tools for digitising cultural heritage objects HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCHI-01-02 má navrhnout nástroje a metody digitalizace (viditelných a ne-viditelných charakteristik) objektů kulturního dědictví k začlenění do ECCCH. Bude probíhat formou výzkumné a inovační akce (RIA) a financována schématem lump sum. Vybrány budou 2 projekty, každý s rozpočtem 4-5 milionů €.

Výzvy ECCCH pro rok 2024 jsou ve fázi příprav. Budou obsahovat zhruba 10 základních okruhů. Cílem je vyvinout základní nástroje a funkcionality, které by přispěly k užitečnosti, uživatelské přátelskosti, výkonnosti a atraktivnosti platformy. 

eccch.png

 

 

Více aktualit

České výsledky v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost za rok 2021

21.03.2023

První výzva k předkládání projektů z oblasti sociálních a humanitních věd a výzkumu kulturního dědictví, kterou program Horizont Evropa vyhlásil, měla uzávěrku 7. října 2021. Horizont Evropa jako rámcový program EU k financování výzkumu a inovací pro období 2021–2027 otevírá...

Novinky z oblasti ochrany evropské demokracie

07.03.2023

Evropský program "Občané, rovnost, práva a hodnoty" (CERV) otevřel výzvy, které se vztahují k tématice Klastru 2 programu Horizont Evropa. Témata se týkají priorit Klastru 2 (nenávistné řečnické projevy, strategická litigace, ochrana informátorů ...). Uzávěrky se pohybují...

Výzvy 2023 pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa

28.02.2023

Program Horizont Evropa otevřel pro rok 2023 celkem 28 výzev zaměřených na výzkum kultury, kreativity a inkluzivní společnosti. Jde především o společenskovědní a humanitní výzkum, a výzkum a inovace kulturně kreativních oborů a kulturního dědictví. Předkládání návrhů...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky