Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví: otevření prvních výzev

18.01.2023

Nová iniciativa Evropské komise, Společný evropský cloud pro kulturní dědictví, European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH), má prohloubit evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Podrobněji o zahájení iniciativy zde

Evropská komise připravuje v souvislosti se spuštěním nové iniciativy dvě akce:

První dvě výzvy Horizontu Evropa ke kulturnímu cloudu HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01 se nejvíce týkají fungování cloudu a technické realizace. Řeší se otázky, jak spolu bude platforma komunikovat, jaké budou metody digitalizace či jak budou sdílena data. Předkládání projektů bylo otevřeno 10. ledna 2023. Uzavře se 21. září 2023: 

  • Výzva A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCHI-01-01 má za cíl navrhnout, vytvořit a udržovat digitální platformu pro multidisciplinární a mezioborovou spolupráci v rámci ECCCH. Bude probíhat formou inovační akce (IA) a financována schématem lump sum. Vybrán bude 1 projekt s celkovým rozpočtem 20-25 milionů €. 
  • Výzva Innovative tools for digitising cultural heritage objects HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCHI-01-02 má navrhnout nástroje a metody digitalizace (viditelných a ne-viditelných charakteristik) objektů kulturního dědictví k začlenění do ECCCH. Bude probíhat formou výzkumné a inovační akce (RIA) a financována schématem lump sum. Vybrány budou 2 projekty, každý s rozpočtem 4-5 milionů €.

Výzvy ECCCH pro rok 2024 jsou ve fázi příprav. Budou obsahovat zhruba 10 základních okruhů. Cílem je vyvinout základní nástroje a funkcionality, které by přispěly k užitečnosti, uživatelské přátelskosti, výkonnosti a atraktivnosti platformy. 

eccch.png

 

 

Více aktualit

České výsledky 2023 v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

07.12.2023

V pořadí třetí výzva Horizontu Evropa k předkládání projektů v oblasti sociálních a humanitních věd a výzkumu kulturního sektoru měla uzávěrku 14. března 2023. Program Horizont Evropa (2021–2027) otevírá pravidelně spolu s dalšími vědními okruhy i témata určená pro...

Integrace sociálních a humanitních věd do Horizontu 2020

05.12.2023

V polovině listopadu byla zveřejněna závěrečná monitorovací zpráva o účasti sociálních a humanitních věd v programu Horizont 2020. Zpráva vychází z údajů za celé období programu (2014–2020), a představuje tak ucelený pohled na účast sociálních a humanitních věd v minulém...

Záznam z webináře "A Cloud for All" o financování institucí kulturního dědictví

05.12.2023

Evropská komise pořádala pro aktéry z oblasti kulturního dědictví 28. listopadu 2023 webinář A Cloud for all - Accessing EU Cohesion Funds. Webinář představil možnosti financování z kohezních fondů EU a tři konkrétní projekty digitalizace kulturního dědictví...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky