Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

BROŽURA Projekty udržitelného kulturního turismu

17.04.2024

Soubory:

cultural tourism results 2024.pdf

Nová brožura CORDIS představuje osm projektů, které se zaměřují na výzkum kulturního cestovního ruchu. Jedná se o výzkumné projekty financované programem Horizont 2020. Cílem EU je zachovat evropské kulturní dědictví a přejít na udržitelný kulturní cestovní ruch. Společným úkolem těchto projektů je proto přinést inspiraci pro udržitelný rozvoj v oblasti kulturního turismu.

Jedním z nich byl také projekt SPOT: Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation koordinovaný z České republiky Mendelovou univerzitou.

Evropské kulturní dědictví je cenným zdrojem pro oblast cestovního ruchu, vzdělávání, zaměstnanosti a regionálního rozvoje. Kulturní turismus je způsob, jak podpořit kulturní dědictví a poskytnout k němu přístup. Cestovní ruch přináší městům a regionům finanční prostředky, pracovní místa i příležitostí pro podnikatelskou činnost, zároveň ale může narušovat každodenní život obyvatel i kulturu a dědictví v dané oblasti. Výzkumné projekty proto hledají cesty, jak rozvíjet kulturní turismus a zároveň regenerovat kulturní lokality, zachovávat postavení místních obyvatel. Cílem je najít rovnováhu mezi rozvojem a ochranou kulturního dědictví.

Results pack on cultural tourism

Více aktualit

POLICY BRIEF: Pozitivní vliv umění a kultury na lidské zdraví

06.05.2024

Umění a kultura mají pozitivní dopady na lidské zdraví, odolnost i wellbeing společnosti. Starosti s duševním zdravím se dotýkají stále většího počtu Evropanů. V této souvislosti je zkoumán vliv kultury a umění na duševní zdraví lidí různých věkových kategorií či rozdílného...

Připomínkování pracovního programu Klastru 2 pro rok 2025

29.04.2024

Evropská komise zveřejnila návrh tematických orientací pro Klastr 2 pro rok 2025. Současně připravila dotazník, ve kterém je možné návrhy připomínkovat: Feedback Opportunity for Horizon Europe Work Programme 2025. Stejná možnost komentáře je otevřena i pro další...

Výzvy Evropského kulturního cloudu pro rok 2024

24.04.2024

Horizont Evropa otevře 18. června 2024 druhou vlnu výzev Evropského cloudu pro kulturní dědictví, Cílem tohoto cloudu je vytvořit společnou platformu pro evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Více o vzniku...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034