Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví: otevření prvních výzev

18.01.2023

Nová iniciativa Evropské komise, Společný evropský cloud pro kulturní dědictví, European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH), má prohloubit evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Podrobněji o zahájení iniciativy zde

Evropská komise připravuje v souvislosti se spuštěním nové iniciativy dvě akce:

První dvě výzvy Horizontu Evropa ke kulturnímu cloudu HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01 se nejvíce týkají fungování cloudu a technické realizace. Řeší se otázky, jak spolu bude platforma komunikovat, jaké budou metody digitalizace či jak budou sdílena data. Předkládání projektů bylo otevřeno 10. ledna 2023. Uzavře se 21. září 2023: 

  • Výzva A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCHI-01-01 má za cíl navrhnout, vytvořit a udržovat digitální platformu pro multidisciplinární a mezioborovou spolupráci v rámci ECCCH. Bude probíhat formou inovační akce (IA) a financována schématem lump sum. Vybrán bude 1 projekt s celkovým rozpočtem 20-25 milionů €. 
  • Výzva Innovative tools for digitising cultural heritage objects HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCHI-01-02 má navrhnout nástroje a metody digitalizace (viditelných a ne-viditelných charakteristik) objektů kulturního dědictví k začlenění do ECCCH. Bude probíhat formou výzkumné a inovační akce (RIA) a financována schématem lump sum. Vybrány budou 2 projekty, každý s rozpočtem 4-5 milionů €.

Výzvy ECCCH pro rok 2024 jsou ve fázi příprav. Budou obsahovat zhruba 10 základních okruhů. Cílem je vyvinout základní nástroje a funkcionality, které by přispěly k užitečnosti, uživatelské přátelskosti, výkonnosti a atraktivnosti platformy. 

eccch.png

 

 

Více aktualit

Spuštěn portál podporující koordinátory z Widening zemí

17.07.2023

Wideraexperts.eu je bezplatný portál projektu NCP_WIDERA.NET, který usnadňuje propojení expertů s žadateli z Widening zemí připravujících návrhy projektů (jako koordinátor či vedoucí pracovního balíčku) do následujících výzev programu Horizont Evropa: Widening, ERA, všech...

Cestovní granty projektu NCP_WIDERA.NET na partnerská setkání / burzy HE

22.06.2023

Technologické centrum Praha (TC Praha) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o cestovní granty na podporu účasti českých subjektů na partnerských setkáních / burzách (brokerage / matchmaking events) klastrů Pilíře 2 programu Horizont Evropa. Granty v maximální výši 1 000 €...

Evropský informační den k výzvám klastru 2 pro rok 2024

05.09.2023

Program Horizont Evropa otevře 4. října 2023 nové výzvy v klastru pro Kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost. Přehled 28 otevřených témat je k dispozici zde na webu či přímo na portálu...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky