Zpět

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví

12.07.2022

Soubory:

ECCCH_facsheet.pdf

Evropská komise iniciuje vznik nové platformy, která by prohloubila evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Plánuje vytvořit Společný evropský cloud pro kulturní dědictví – European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH).

Při vytváření společné platformy pro kulturní dědictví chce Evropská komise navázat na své dosavadní kroky k digitalizaci kulturního dědictví. Za Evropské digitální dědictví odpovídá Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT). Připravuje politická a koordinační opatření a financování podporující digitalizaci v členských státech, přístup ke kulturnímu materiálu online a uchovávání digitálních záznamů. 

Myšlenkou digitalizace kulturního dědictví se Evropská komise zabývá delší dobu. Minulý rok navrhla vytvořit společný Evropský datový prostor pro kulturní dědictví, který by urychlil digitalizaci ohrožených pamětihodností Evropské unie. Záměr byl legislativně podepřen 10. listopadu 2021 Doporučením ke společnému evropskému datovému prostoru pro kulturní dědictví. Současný záměr vytvořit společný cloud má navázat na již existující evropskou digitální platformu pro kulturní dědictví – Europeanu. Ta byla založena v roce 2008 a jejím cílem je zpřístupňovat kulturní dědictví všem typům publika. Platforma Europeana tvoří základ společného datového prostoru evropského kulturního dědictví. Prostřednictvím této stránky mohou muzea, galerie, knihovny a archivy v Evropě sdílet a opakovaně používat digitalizované snímky kulturního dědictví, včetně modelů historických míst a vysoce kvalitních skenů obrazů a maleb, či nabídnout bezplatný přístup k digitalizovaným verzím knih a hudby. V současnosti Europeana zprostředkovává přes 52 milionů záznamů objektů, památek a uměleckých sbírek. 

Nyní se k aktivitám podporujícím digitalizaci evropského kulturního dědictví připojuje také Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD). Jako hlavní důvody pro vytvoření cloudu vidí především potřebu zřídit bezpečné úložiště dat, poskytnout výzkumníkům a odborníkům interaktivní nástroje pro spolupráci a sdílení dat, reagovat na hrozby pro kulturní dědictví (ohrožení a zánik kulturních památek vlivem přírodních či antropogenních hrozeb) a celkově koordinovat úsilí na panevropské úrovni. Cílovými uživateli společného cloudu mají být v první fázi především výzkumníci, odborníci a kurátoři z kulturních institucí, muzeí a galerií.

Při vytváření cloudu bude potřeba multidisciplinární spolupráce, kdy se zapojí kulturní, kreativní i technické a technologické obory. Iniciativa navazuje na dosavadní vývoj v oblasti digitalizace kulturního dědictví, např. na výzkumné infrastruktury CLARIN a DARIAH-EU či Evropský cloud pro otevřenou vědu EOSC.

V roce 2023 budou v programu Horizont Evropa (v Klastru pro kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost) otevřeny první výzvy, které budou k fungování cloudu a (především) technické realizaci platformy přispívat. V tuto chvíli jsou ve fázi dolaďování dvě témata týkající se společného evropského cloudu pro kulturní dědictví:

  • Společný evropský cloud pro kulturní dědictví, inovační akce s cílem navrhnout, vytvořit a udržovat digitální platformu pro multidisciplinární a mezioborovou spolupráci v rámci ECCCH. Financován bude 1 projekt.
  • Inovativní nástroje pro digitalizaci objektů kulturního dědictví, výzkumná a inovační akce s cílem navrhnout a implementovat inovativní nástroje a metody na digitalizaci viditelných a ne-viditelných charakteristik objektů kulturního dědictví k začlenění do ECCCH. Financovány budou 2 projekty.

Do řešení těchto témat jsou zvány kulturní instituce, ale stejně tak zástupci přírodních a technických věd, informačních a komunikačních technologií, protože v této fázi je třeba navrhnout řešení pro úložiště a sdílení dat. Pracovní program pro období 2023-24, který tato témata definuje, bude přijat počátkem prosince 2022. V tuto chvíli je ve verzi draftu. Otevření výzev pro rok 2023 se předpokládá 10. ledna a uzavření 13. března 2023

Program Digitální Evropa dosud otevřel dvě výzvy vztahující se k přípravám společného evropského datového prostoru pro kulturní dědictví. Obě jsou v tuto chvíli již uzavřeny:

  • Vývoj společného evropského datového prostoru pro kulturní dědictví / Deployment of a Common European Data Space for Cultural Heritage. Veřejná zakázka CNECT/LUX/2021/OP/0070 vyhlášena 7. dubna, uzavřena 7. června 2022.
  • Data pro kulturní dědictví / Data space for cultural heritage (deploy). Výzva DIGITAL-2022-CULTURAL-02-HERITAGE k předkládání návrhů projektů vyhlášena 22. února, uzavřena 17. května 2022. Financovány budou 3-4 projekty.

Záměr vytvořit společný evropský cloud pro kulturní dědictví byl podrobně přezkoumán ve zprávě nezávislých odborníků Report on a European collaborative cloud for cultural heritage. Ex – ante impact assessment z 2. května 2022.

Evropská komise iniciovala ohledně vytvoření ECCCH dialog s členskými státy. Více informací uvádí tisková zpráva a konference z 21. června 2022 Commission joins forces with Member States to launch a Collaborative Cloud for Europe's cultural heritage.

O iniciativě ECCCH informuje také portál Vědavýzkum.cz v článku EK plánuje společný cloud pro kulturní dědictví.

 

Autor:  Klára Černá, NCP pro Horizont Evropa - Klastr 2 "Kultura, kreativita a inkluzivní společnost", cerna@tc.cz 

 

Více aktualit

České výsledky v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost za rok 2021

21.03.2023

První výzva k předkládání projektů z oblasti sociálních a humanitních věd a výzkumu kulturního dědictví, kterou program Horizont Evropa vyhlásil, měla uzávěrku 7. října 2021. Horizont Evropa jako rámcový program EU k financování výzkumu a inovací pro období 2021–2027 otevírá...

Novinky z oblasti ochrany evropské demokracie

07.03.2023

Evropský program "Občané, rovnost, práva a hodnoty" (CERV) otevřel výzvy, které se vztahují k tématice Klastru 2 programu Horizont Evropa. Témata se týkají priorit Klastru 2 (nenávistné řečnické projevy, strategická litigace, ochrana informátorů ...). Uzávěrky se pohybují...

Výzvy 2023 pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa

28.02.2023

Program Horizont Evropa otevřel pro rok 2023 celkem 28 výzev zaměřených na výzkum kultury, kreativity a inkluzivní společnosti. Jde především o společenskovědní a humanitní výzkum, a výzkum a inovace kulturně kreativních oborů a kulturního dědictví. Předkládání návrhů...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky