Zpět

Prezentace – Národní informační den – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

24.11.2022

Dne 21. listopadu 2022 se uskutečnil Národní informační den zaměřený na nové příležitosti programu Horizont Evropa v Klastru 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Pořádalo jej Technologické centrum Praha. Klára Černá představila aktuálně připravované výzvy pro společenské & humanitní vědy a kulturní & kreativní obory pro příští dva roky (2023-2024) a novou inicitivu Společný evropský cloud pro kulturní dědictví. Silvie Stanická a Alena Marková představily činnost evropského programového výboru a české zastoupení na něm. Michaela Hnízdilová představila aktivity České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum CZELO a iniciativu Nový evropský Bauhaus. Nástroje na rozšiřování účasti nově přistoupivších zemí zmapovala v prezentaci Anna Vosečková. 

Program

Prezentace z akce:

Více aktualit

Hop-on 2023: příležitost připojit se k projektům Klastru 2

11.05.2023

Nástroj Hop-on nabízí možnost oslovit konsorcium běžícího projektu v Horizontu Evropa a nabídnout se jako dodatečný partner. Hop on Facility totiž umožňuje přistoupení jednoho dalšího partnera ze skupiny tzv. Widening zemí (kam patří i Česko) k již podepsanému projektu...

První výzvy nového EIT společenství pro kulturu a kreativitu

18.04.2023

Nově ustanovené partnerství pro kulturu a kreativitu EIT Culture & Creativity otevřelo své historicky první výzvy k předkládání projektů, Přijímání žádostí bylo otevřeno 17. dubna a uzavře se 31. května 2023. Výzvy se dělí do oblastí vzdělávání, inovací, tvorby a...

Priority v ochraně kulturního dědictví na Ukrajině: EK hledá odborníky

04.04.2023

Ukrajinské kulturní dědictví nadále čelí hrozbě zničení a poškození.  Evropská komise se proto v nové výzvě obrací na odborníky pro kulturní dědictví. Mohou mít různé zaměření, od oblasti kultury, přes informační technologie, až k zemědělství. Seznam požadovaných...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky