Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Prezentace – Národní informační den – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

24.11.2022

Dne 21. listopadu 2022 se uskutečnil Národní informační den zaměřený na nové příležitosti programu Horizont Evropa v Klastru 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Pořádalo jej Technologické centrum Praha. Klára Černá představila aktuálně připravované výzvy pro společenské & humanitní vědy a kulturní & kreativní obory pro příští dva roky (2023-2024) a novou inicitivu Společný evropský cloud pro kulturní dědictví. Silvie Stanická a Alena Marková představily činnost evropského programového výboru a české zastoupení na něm. Michaela Hnízdilová představila aktivity České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum CZELO a iniciativu Nový evropský Bauhaus. Nástroje na rozšiřování účasti nově přistoupivších zemí zmapovala v prezentaci Anna Vosečková. 

Program

Prezentace z akce:

Více aktualit

České výsledky 2023 v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

07.12.2023

V pořadí třetí výzva Horizontu Evropa k předkládání projektů v oblasti sociálních a humanitních věd a výzkumu kulturního sektoru měla uzávěrku 14. března 2023. Program Horizont Evropa (2021–2027) otevírá pravidelně spolu s dalšími vědními okruhy i témata určená pro...

Integrace sociálních a humanitních věd do Horizontu 2020

05.12.2023

V polovině listopadu byla zveřejněna závěrečná monitorovací zpráva o účasti sociálních a humanitních věd v programu Horizont 2020. Zpráva vychází z údajů za celé období programu (2014–2020), a představuje tak ucelený pohled na účast sociálních a humanitních věd v minulém...

Záznam z webináře "A Cloud for All" o financování institucí kulturního dědictví

05.12.2023

Evropská komise pořádala pro aktéry z oblasti kulturního dědictví 28. listopadu 2023 webinář A Cloud for all - Accessing EU Cohesion Funds. Webinář představil možnosti financování z kohezních fondů EU a tři konkrétní projekty digitalizace kulturního dědictví...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky