Národní informační centrum pro evropský výzkum

European Open Science Cloud

European Open Science Cloud (EOSC) přispívá k naplnění evropské strategie digitálního trhu Digital Single Market a evropské politiky otevřené vědy Open Science. Cílem EOSC je vytvořit v Evropě jednotnou datovou infrastrukturu přístupnou jak akademické sféře a průmyslu, tak i poskytovatelům veřejných služeb. EOSC je panevropskou iniciativou založenou na principu zpřístupnění vědeckých dat v souladu s politikou FAIR principů, tj. aby vědecká data byla dohledatelná, přístupná, interoperabilní a znovupoužitelná. Klíčovou roli v implementaci má Asociace EOSC. Do asociace EOSC mohou jako její členové vstoupit subjekty ze členských států EU či přidružených zemí anebo ze států asociovaných k rámcovému programu EU pro výzkum a inovace. Z ČR do asociace EOSC vstoupily prozatím CESNET, z.s.p.o.; Masarykova univerzita, jako hostitel e-infrastruktury CERIT – Scientific Cloud; a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, jako provozovatel IT4Innovations národního superpočítačového centra. Společně vytváří tyto 3 instituce českou národní e-infrastrukturní síť e-INFRA CZ.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034