Národní informační centrum pro evropský výzkum

EIT CCSI

Znalostní a inovační společenství v oblasti kulturních a kreativních odvětví a průmyslu posílí příležitosti pro vytváření sítí, spolupráci, spolutvorbu a předávání know-how mezi vzděláváním, výzkumem, podnikatelskou sférou, veřejnými organizacemi a organizacemi třetího sektoru v kulturních a kreativních odvětvích a v jiných odvětvích společnosti a hospodářství. Jeho účelem je:

  • působit jako katalyzátor zdola nahoru a shora dolů pro iniciativy na unijní, celostátní a regionální úrovni; vytvářet nezbytné rámcové podmínky pro tvorbu a rozšiřování nových podniků v inovativních ekosystémech,
  • poskytovat výzkumným pracovníkům a studentům v mnoha oborech (včetně umění, humanitních věd, sociálních věd exaktních věd a podnikání) a podnikatelům v kulturních a kreativních odvětvích a jiných odvětvích znalosti a dovednosti nezbytné k realizaci inovativních řešení a k jejich přeměně na nové kulturní, společenské a podnikatelské příležitosti a
  • umožňovat další vzájemné obohacování s ostatními hospodářskými a průmyslovými odvětvími a působit jako akcelerátor inovací.

 

Znalostní a inovační společenství v oblasti kulturních a kreativních odvětví a průmyslu (26) může přinést horizontální řešení řady nově vznikajících výzev, které jsou trvalé povahy a lze je řešit vzdělávacími, výzkumnými a inovačními činnostmi. Tyto výzvy lze rozdělit do čtyř pilířů:

  1. evropská kreativita a kulturní a jazyková rozmanitost;
  2. evropská identita a soudržnost;
  3. evropská zaměstnanost, ekonomická odolnost a inteligentní růst a
  4. Evropa jako globální hráč.

 

Podrobné informace o KIC CCSI naleznete na webu EIT zde.

Aktuality

Kalendář

{{ $date(calendarData.selectedDate).format('dddd') + ', ' + $date(calendarData.selectedDate).format('LL') }}

V tento den není naplánována žádná akce

Nadcházející akce

Otevřené a nadcházející výzvy

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky