Národní informační centrum pro evropský výzkum

Nový evropský Bauhaus

"Má-li evropská Zelená dohoda duši, je jí Nový evropský Bauhaus, který rozvíjí kreativitu po celé Evropské unii,"

předsedkyně Komise Ursula von der Leyen

NEB.jpg

 

Nový evropský Bauhaus je interdisciplinární a kreativní iniciativa zahájená Evropskou komisí v roce 2021. Má pomoci při hledání cest k uskutečnění cílů Zelené dohody pro Evropu. Koncepce New European Bauhaus chce propojit svět architektury, designu a umění se světem vědy, vzdělávání a inovacíNový evropský Bauhaus má vést k systematické změně v chápání životního stylu. Při vytváření veřejného prostoru i soukromého bydlení mají být zohledněny environmentální ohledy (využívání materiálů), kulturní hledisko (styl) a sociální cítění (inkluze). Technologie mají být užívány v souladu s estetickým vnímáním, s potřebami sociálního začleňování a s ohledem na životní prostředí. 

 

Financování projektů Nového evropského Bauhausu (NEB) vychází z několika stávajících programů EU: programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa a jeho misí, programu pro životní prostředí a klima LIFE a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Přehled (běžících i uzavřených) výzev souvisejících s tématikou NEB napříč unijními programy je k dispozici na evropském portále pro finanční příležitosti Funding & Tenders Opportunities. Komise zároveň vybízí členské státy, aby základní hodnoty Nového evropského Bauhausu začlenily i do svých strategií územního a sociálně-ekonomického rozvoje a plánů na oživení a odolnost. Každoročně bude probíhat soutěž o ceny Nového evropského Bauhausu. Ocenění budou udělena projektům a nápadům, které přispívají ke vzniku krásných, udržitelných a inkluzivních míst. 

 

V Horizontu Evropa je Nový evropský Bauhaus soustředěn do několika vědních oblastí (klastrů). Pravidelně jsou vypisována témata a výzvy k předkládání projektů. Informace ke každé oblasti poskytnou české národní kontakty:

 

#NewEuropeanBauhaus

Aktuality

Dokumenty ke stažení

{{ document.name }}

{{ document.fileName }}

Prezentace z akcí

{{ document.name }}

{{ document.fileName }}

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034