Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Integrace společenských a humanitních věd do programu Horizont Evropa

06.10.2021

Zapojení společenských a humanitních věd do výzkumných a inovačních projektů zůstává stejně jako v předchozím programu Horizont 2020 i nadále prioritou pro celý Horizont Evropa, zejména pro všechny jeho klastry, mise a partnerství.

Současné globální výzvy jsou natolik složité a komplexní, že nemohou být řešeny jen jednou vědeckou disciplínou, ale často vyžadují spolupráci mezi různými oboryJe proto potřeba lepší spolupráce mezi technickými (STEM, přírodní vědy, technika a technologiematematika) a společensko-humanitními obory (SSH). Disciplíny v sociálních vědách a humanitních oborech mohou hrát při řešení těchto složitých výzev důležitou roli, a měly by proto být zařazeny do návrhů projektů. 

Jak najít témata vhodná k zapojením společenských a humanitních věd? Výzvy programu Horizontu Evropa, kde je vyžadován relevantní příspěvek sociálních a humanitních věd, jsou označeny specifickou prioritou "Soci-economic science and humanities" a jejich seznam seřazen na portálu Funding & Tenders Opportunities

Informace k integraci společensko-humanitních věd (včetně seznamu oborů SSH vhodných pro zapojení) do Horizontu Evropa jsou uvedeny v Průvodci programem Horizont Evropa na stránkách 20–21. V rámci jednotlivých pracovních programů budou vyznačeny výzvy, v jejichž rámci  se očekává silný důraz na SSH. V projektových návrzích takto označených výzev bude potřeba v části B.1 jasně vysvětlit roli těchto disciplín v projektu, případně odůvodnit, proč nejsou zastoupeny. V části B.2 je pak potřebné popsat, jaká je expertiza navrhovaného konsorcia v oblasti SSH. 

Zdroj informací: Zápis kanceláře CZELO z webináře 2. června 2021 Social Sciences and Humanities in Horizon Europe: diving into the opportunities

Více aktualit

České výsledky 2023 v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

07.12.2023

V pořadí třetí výzva Horizontu Evropa k předkládání projektů v oblasti sociálních a humanitních věd a výzkumu kulturního sektoru měla uzávěrku 14. března 2023. Program Horizont Evropa (2021–2027) otevírá pravidelně spolu s dalšími vědními okruhy i témata určená pro...

Integrace sociálních a humanitních věd do Horizontu 2020

05.12.2023

V polovině listopadu byla zveřejněna závěrečná monitorovací zpráva o účasti sociálních a humanitních věd v programu Horizont 2020. Zpráva vychází z údajů za celé období programu (2014–2020), a představuje tak ucelený pohled na účast sociálních a humanitních věd v minulém...

Záznam z webináře "A Cloud for All" o financování institucí kulturního dědictví

05.12.2023

Evropská komise pořádala pro aktéry z oblasti kulturního dědictví 28. listopadu 2023 webinář A Cloud for all - Accessing EU Cohesion Funds. Webinář představil možnosti financování z kohezních fondů EU a tři konkrétní projekty digitalizace kulturního dědictví...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky