Zpět

Otevření výzev Horizontu Evropa pro společenské a humanitní vědy v roce 2021

22.06.2021

První výzvy k podávání projektů do Klastru 2 – pro kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost se otvírají 22. června 2021. Posledním termínem pro předložení návrhů je 7. říjen 2021 do 17 hodin. Veškeré informace o tom, jak projekty podávat i přehled témat otevřených v Klastru 2 je k dispozici na evropském portále pro finanční příležitosti a veřejné zakázky, Funding and Tenders Portal.

Výzkumná oblast: společenské a humanitní vědy

Oblasti / destinace výzkumu:

Datum otevření výzev: 22. červen 2021

Uzávěrka podávání projektů: 7. říjen 2021

Pracovní program Culture, Creativity and Inclusive society Work Programme, který definuje zadání výzkumných témat.

Více aktualit

Sociální a humanitní vědy a interdisciplinarita v Horizontu Evropa

19.07.2022

Irské instituce Enterprise Ireland a Irish Universities Association vydaly velmi zajímavý dokument o zapojení sociálních a humanitních věd do programu Horizontu Evropa. Dokument shrnuje výsledky diskuze, která proběhla 25. května 2022 v Dublinu mezi účastníky...

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví

12.07.2022

Evropská komise iniciuje vznik nové platformy, která by prohloubila evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Plánuje vytvořit Společný evropský cloud pro kulturní dědictví – European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH). Při...

EIT oznámil vítězný projekt na ustavení EIT Kultura & Kreativita

26.06.2022

Dne 23. června 2022 oznámil EIT, že vítězným týmem je "ICE- Innovation by Creative Economy”, který má 50 partnerů z 20 zemí a který koordinuje německá společnost Fraunhofer. Hlavním cílem v pořadí 9. znalostního a inovačního společenství EIT (KIC) je posílit a přeměnit...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky