Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Hop-on 2023: příležitost připojit se k projektům Klastru 2

11.05.2023

Nástroj Hop-on nabízí možnost oslovit konsorcium běžícího projektu v Horizontu Evropa a nabídnout se jako dodatečný partner. Hop on Facility totiž umožňuje přistoupení jednoho dalšího partnera ze skupiny tzv. Widening zemí (kam patří i Česko) k již podepsanému projektu Horizontu Evropa. Seznam projektů ve všech oblastech Horizontu Evropa způsobilých pro nástroj Hop-on je průběžně aktualizován a je k dispozici zde (přes 250 projektů): List of funded projects under Horizon Europe pillar 2 and the EIC Pathfinder. Každý projekt lze kontaktovat přímo kliknutím na ikonku Contact (project person)Výzva Hop-on má uzávěrku 28. září 2023

Seznam projektů v Klastru 2 pro kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost Horizontu Evropa způsobilých pro nástroj Hop-on je zde: List of funded projects under Horizon Europe, Programme part – Culture, creativity and inclusive society

V Klastru 2 jsou pro oslovení konkrét otevřené tyto projekty :

Nástroj Hop on přibližuje také naše krátké informační video.

 

 

Více aktualit

Spuštěn portál podporující koordinátory z Widening zemí

17.07.2023

Wideraexperts.eu je bezplatný portál projektu NCP_WIDERA.NET, který usnadňuje propojení expertů s žadateli z Widening zemí připravujících návrhy projektů (jako koordinátor či vedoucí pracovního balíčku) do následujících výzev programu Horizont Evropa: Widening, ERA, všech...

Cestovní granty projektu NCP_WIDERA.NET na partnerská setkání / burzy HE

22.06.2023

Technologické centrum Praha (TC Praha) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o cestovní granty na podporu účasti českých subjektů na partnerských setkáních / burzách (brokerage / matchmaking events) klastrů Pilíře 2 programu Horizont Evropa. Granty v maximální výši 1 000 €...

Evropský informační den k výzvám klastru 2 pro rok 2024

05.09.2023

Program Horizont Evropa otevře 4. října 2023 nové výzvy v klastru pro Kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost. Přehled 28 otevřených témat je k dispozici zde na webu či přímo na portálu...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky