Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Do Česka míří na fellowship 19 postdoků

14.02.2024

Jako již tradičně rekapitulujeme výsledky výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships, hlavního nástroje EU na podporu individuálních vědecko-výzkumných pobytů postdoků v zahraničí.

Výzva MSCA PF 2023 v číslech

Ve výzvě MSCA PF 2023 se o fellowship ucházelo celkem 8039 žadatelů z celého světa, tedy o 995 více než v předchozím roce. Alokace ve výši 260 mil. EUR umožnila Evropské komisi podpořit 1249 projektů, tedy nepatrně více (o 14) než v loňském roce. Celková úspěšnost ve výzvě 2023 činila 15,8 %. Oproti roku 2022 se tak šance žadatelů na úspěch v této vysoce konkurenční výzvě mírně snížily, a to o 1,7 %.

Převážná většina (1110, tzn. 88,9 %) podpořených projektů bude realizovaná formou tzv. European Postdoctoral Fellowships na území členských států EU a zemí asociovaných k rámcovému programu. Dalších 139 žadatelů uskuteční svůj pobyt jako Global Postdoctoral Fellowship, a stráví tedy nejprve 1-2 roky ve třetí zemi neasociované k rámcovému programu, nejčastěji v USA, Švýcarsku, Kanadě či Japonsku, aby následně získané poznatky uplatnili v rámci tzv. návratové fáze opět na území Evropy či přidružených zemí.

Podobně jako v uplynulém roce bylo nejvíce projektových návrhů podáno do společensko- a humanitně-vědního panelu (SOC, 25,2 %), následovaného vědami o živé přírodě (LIF, 21,7 %) a chemickými vědami (14,4 %). Díky synergiím s programem Euratom, který na postdoktorské fellowshipy každoročně alokuje 1 mil. EUR, mohly být také podpořené tři projekty v oblasti jaderného výzkumu.

Další podrobnosti k výsledkům výzvy najdete na webu Evropské komise ZDE.

Jak si vedlo Česko?

Ve srovnání s předchozí výzvou zájem o pobyt na českých hostitelských institucích mírně stoupl (ze 168 v roce 2022 na 193 v roce 2023). Ve vysoké konkurenci se podařilo uspět celkem 12 žadatelům – 9 zájemcům o European Postdoctoral Fellowship a 3 uchazečům o Global Postdoctoral Fellowship. Na dvou českých firmách, ZENTIVA a MOB-Bars s.r.o., se také uskuteční dodatečná volitelná stáž, tzv. non-academic placement. Česká úspěšnost v této výzvě dosáhla 6,2 %.

Jakým institucím se nejvíce dařilo, zjistíte z přehledu níže:

Hostitelská instituce

Počet grantů MSCA PF

ČVUT

2

Fyzikální ústav AV ČR

2

Univerzita Karlova

2

VŠCHT

2

Masarykova univerzita

1

Mikrobiologický ústav AV ČR

1

Univerzita Palackého v Olomouci

1

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

1

Zdroj: Evropská komise

Kromě projektů financovaných přímo z rozpočtu výzvy MSCA PF 2023 Evropská komise umožní realizaci 50 dalších mobilitních projektů, tzv. ERA Fellowships. Jedná se o dodatečnou příležitost podpořit pobyty v tzv. wideningových zemích, tedy státech s nižší účastí v rámcovém programu, mezi které spadá i Česká republika. Díky ERA Fellowships svůj projekt v ČR bude moci uskutečnit dalších 7 žadatelů.

Na které české instituce granty poputují, si prohlédněte v tabulce níže:

Hostitelská instituce

Počet grantů ERA Fellowship

Masarykova univerzita

2

VŠB - Technická univerzita Ostrava

2

ČVUT

1

Univerzita Palackého v Olomouci

1

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

1

Zdroj: Evropská komise

Celková úspěšnost České republiky, po sečtení vítězných projektů v obou výzvách, tedy činí 9,8 %.

Rádi bychom tímto srdečně blahopřáli všem žadatelům, kteří ve výzvě uspěli. Přejeme hladkou implementaci projektů!

Další výzva na MSCA Postdoctoral Fellowships se otevře 10. dubna 2024 s uzávěrkou 11. září 2024. Technologické centrum Praha opět rádo budoucí uchazeče o tyto granty podpoří. Sledujte náš web pro informace o připravovaných aktivitách.

Autor: Lyudmyla Tysyachna, tysyachna@tc.cz,TC Praha

Více aktualit

Aktualizovaný Pracovní program WIDERA 2023–2025 zveřejněn

17.04.2024

Dne 17 dubna 2024 zveřejnila Evropská komise na portále FTOP aktualizovaný Pracovní program WIDERA, který nově zahrnuje i vybrané výzvy na rok 2025. Jedná se o tyto výzvy a témata: Část Widening ERA Talents 2024 – zjednodušený text i mírnější podmínky,...

Počty podaných projektů do tří výzev Widening 2023

22.03.2024

Dne 7. března 2024 v 17:00 hod. se uzavřely tři výzvy nástrojů ERA Chairs, Excellence Hubs a Teaming (2. kolo). Výkonná agentura pro výzkum (REA) nyní zveřejnila počty podaných projektů:  Excellence Hubs 2023 (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-07) – podáno bylo...

Fórum Deep Tech: Nová vlna inovací v Evropě?

18.03.2024

Dne 24. dubna 2024 (13:00–17:00 SEČ) v Bruselu (s možností sledovat online) organizuje společnost Science|Business v rámci své iniciativy Widening a ve spolupráci s Tallinnskou technickou univerzitou, Univerzitou v Tartu a Estonskou radou pro výzkum, mezioborové...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky