Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Do Česka míří na fellowship 19 postdoků

14.02.2024

Jako již tradičně rekapitulujeme výsledky výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships, hlavního nástroje EU na podporu individuálních vědecko-výzkumných pobytů postdoků v zahraničí.

Výzva MSCA PF 2023 v číslech

Ve výzvě MSCA PF 2023 se o fellowship ucházelo celkem 8039 žadatelů z celého světa, tedy o 995 více než v předchozím roce. Alokace ve výši 260 mil. EUR umožnila Evropské komisi podpořit 1249 projektů, tedy nepatrně více (o 14) než v loňském roce. Celková úspěšnost ve výzvě 2023 činila 15,8 %. Oproti roku 2022 se tak šance žadatelů na úspěch v této vysoce konkurenční výzvě mírně snížily, a to o 1,7 %.

Převážná většina (1110, tzn. 88,9 %) podpořených projektů bude realizovaná formou tzv. European Postdoctoral Fellowships na území členských států EU a zemí asociovaných k rámcovému programu. Dalších 139 žadatelů uskuteční svůj pobyt jako Global Postdoctoral Fellowship, a stráví tedy nejprve 1-2 roky ve třetí zemi neasociované k rámcovému programu, nejčastěji v USA, Švýcarsku, Kanadě či Japonsku, aby následně získané poznatky uplatnili v rámci tzv. návratové fáze opět na území Evropy či přidružených zemí.

Podobně jako v uplynulém roce bylo nejvíce projektových návrhů podáno do společensko- a humanitně-vědního panelu (SOC, 25,2 %), následovaného vědami o živé přírodě (LIF, 21,7 %) a chemickými vědami (14,4 %). Díky synergiím s programem Euratom, který na postdoktorské fellowshipy každoročně alokuje 1 mil. EUR, mohly být také podpořené tři projekty v oblasti jaderného výzkumu.

Další podrobnosti k výsledkům výzvy najdete na webu Evropské komise ZDE.

Jak si vedlo Česko?

Ve srovnání s předchozí výzvou zájem o pobyt na českých hostitelských institucích mírně stoupl (ze 168 v roce 2022 na 193 v roce 2023). Ve vysoké konkurenci se podařilo uspět celkem 12 žadatelům – 9 zájemcům o European Postdoctoral Fellowship a 3 uchazečům o Global Postdoctoral Fellowship. Na dvou českých firmách, ZENTIVA a MOB-Bars s.r.o., se také uskuteční dodatečná volitelná stáž, tzv. non-academic placement. Česká úspěšnost v této výzvě dosáhla 6,2 %.

Jakým institucím se nejvíce dařilo, zjistíte z přehledu níže:

Hostitelská instituce

Počet grantů MSCA PF

ČVUT

2

Fyzikální ústav AV ČR

2

Univerzita Karlova

2

VŠCHT

2

Masarykova univerzita

1

Mikrobiologický ústav AV ČR

1

Univerzita Palackého v Olomouci

1

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

1

Zdroj: Evropská komise

Kromě projektů financovaných přímo z rozpočtu výzvy MSCA PF 2023 Evropská komise umožní realizaci 50 dalších mobilitních projektů, tzv. ERA Fellowships. Jedná se o dodatečnou příležitost podpořit pobyty v tzv. wideningových zemích, tedy státech s nižší účastí v rámcovém programu, mezi které spadá i Česká republika. Díky ERA Fellowships svůj projekt v ČR bude moci uskutečnit dalších 7 žadatelů.

Na které české instituce granty poputují, si prohlédněte v tabulce níže:

Hostitelská instituce

Počet grantů ERA Fellowship

Masarykova univerzita

2

VŠB - Technická univerzita Ostrava

2

ČVUT

1

Univerzita Palackého v Olomouci

1

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

1

Zdroj: Evropská komise

Celková úspěšnost České republiky, po sečtení vítězných projektů v obou výzvách, tedy činí 9,8 %.

Rádi bychom tímto srdečně blahopřáli všem žadatelům, kteří ve výzvě uspěli. Přejeme hladkou implementaci projektů!

Další výzva na MSCA Postdoctoral Fellowships se otevře 10. dubna 2024 s uzávěrkou 11. září 2024. Technologické centrum Praha opět rádo budoucí uchazeče o tyto granty podpoří. Sledujte náš web pro informace o připravovaných aktivitách.

Autor: Lyudmyla Tysyachna, tysyachna@tc.cz,TC Praha

Více aktualit

Výzva ERA Talents 2024 otevřena

06.05.2024

Vyhlášení výzvy: 6. května 2024, uzávěrka: 26. září 2024 (17:00 SELČ) Celkový rozpočet 40 mil. €, rozpočet na projekt 1 – 3 mil. €, očekávaný počet projektů 20 Předpokládaná doba trvání: až 4 roky FTOP: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2024-talents-03-01...

Registrujte se jako hodnotitel Programu mobility západního Balkánu

04.05.2024

  Až do 31. května 2024 se mohou odborníci ze všech tematických oblastí výzkumu přihlásit k posouzení žádostí předložených do Programu mobility západního Balkánu pro začínající výzkumné pracovníky (program je součástí projektu POLICY ANSWERS financovaného z...

CZ-SK akce: Mezinárodní pre-screening jako efektivní součást přípravy projektů

26.04.2024

Technologické centrum Praha a Národná kancelária Horizontu CVTI SR společně organizují dne 29. května 2024 v Bratislavě (13:30 – 15:00 hod.) akci, která představí novou službu podporující koordinátory při přípravě projektů do Horizontu Evropa včetně zkušeností jejích uživatelů....

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034