Národní informační centrum pro evropský výzkum

Rozšiřování účasti a šíření excelence

Snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací prostřednictvím sdílení znalostí a odborných poznatků napříč EU napomůže způsobilým zemím dosáhnout konkurenceschopného postavení v globálních hodnotových řetězcích. S cílem zvrátit trend uzavřených forem / klubů spolupráce, které mohou vyloučit velký počet slibných institucí a jednotlivců, včetně těch nových, jsou tedy nutné další kroky, například podporou otevřenosti a rozmanitosti projektových konsorcií, které umožní plné využití talentového potenciálu i přenos výstupů výzkumu a inovací napříč EU.

 

Do skupiny tzv. Widening zemí spadá podle Nařízení o programu Horizont Evropa:

 

  • 15 členských států EU - Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko;
  • 14 zemí přidružených k programu HE (stav k 1. 6. 2022) - Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Kosovo, Maroko, Moldavsko, Severní Makedonie, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina;
  • 9 nejvzdálenějších regionů EU (podle čl. 349 SFEU) - Francie: Francouzská Guyana,  Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Réunion, Saint-Martin; Portugalsko: Azory, Madeira; Španělsko: Kanárské ostrovy..

 

Tato část podporuje specifické cíle programu HE: usnadňovat plné zapojení talentového potenciálu Evropy do podporovaných akcí; šířit a propojovat excelenci v celé EU, posilovat vytváření vysoce kvalitních znalostí, a prohlubovat přeshraniční spolupráci mezi odvětvími a obory. Čtyři hlavní nástroje z H2020 (TEAMING, TWINNING, ERA Chairs a program COST) doplní nové aktivity a služby.

 

Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP) v H2020

Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP)

3. aktualizace  brožury edice Vademecum H2020 Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP) vychází z dokumentů EK platných k srpnu 2020. Představuje nástroje, které byly specificky vytvořeny na podporu aktivit, které umožňují státům a regionům méně výkonným v oblasti výzkumu, vývoje a inovací zkvalitnění jejich výzkumných kapacit a vyššímu zapojení do projektů programu H2020. Jedná se především o nástroje ERA Chairs, TWINNING a TEAMING, které doplňují nástroj na podporu politik (PSF), program COST a Widening Fellowships (poskytující finanční prostředky žadatelům o individuální granty, na které se nedostalo financování z rozpočtu relevantních výzev akcí MSCA). Každý z uvedených nástrojů je detailně popsán, následují informace o výstupech příslušných výzev včetně statistických údajů a přehled všech českých úspěšných projektů. Brožura je pouze v elektronické verzi a ke stažení je zde.

Datum vydání 4.9.2020
ISBN 978-80-86794-61-7

Aktuality

Kalendář

{{ $date(calendarData.selectedDate).format('dddd') + ', ' + $date(calendarData.selectedDate).format('LL') }}

V tento den není naplánována žádná akce

Nadcházející akce

Úspěšné příběhy

Nebyly nalezeny žádné výsledky. Zkuste prosím změnit vyhledávací kritéria.

Publikace

Widening v Horizontu Evropa

16.12.2021

Publikace: PDF

Leták poskytuje základní informaci o balíčku opatření podporujících snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací v tzv. Widening zemích prostřednictvím sdílení znalostí a odborných poznatků napříč EU.

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky