Rozšiřování účasti a šíření excelence

Snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací prostřednictvím sdílení znalostí a odborných poznatků napříč EU napomůže způsobilým zemím dosáhnout konkurenceschopného postavení v globálních hodnotových řetězcích. S cílem zvrátit trend uzavřených forem / klubů spolupráce, které mohou vyloučit velký počet slibných institucí a jednotlivců, včetně těch nových, jsou tedy nutné další kroky, například podporou otevřenosti a rozmanitosti projektových konsorcií, které umožní plné využití talentového potenciálu i přenos výstupů výzkumu a inovací napříč EU.

 

Tato část podporuje specifické cíle programu HE: usnadňovat plné zapojení talentového potenciálu Evropy do podporovaných akcí; šířit a propojovat excelenci v celé EU, posilovat vytváření vysoce kvalitních znalostí, a prohlubovat přeshraniční spolupráci mezi odvětvími a obory. Čtyři hlavní nástroje z H2020 (TEAMING, TWINNING, ERA Chairs a program COST) doplní nové aktivity a služby.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky