Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Účast na Festivalu občanské participace a deliberativní demokracie

21.02.2024

Chcete představit svůj projekt na podporu občanské participace na festivalu? Festival občanské participace a deliberativní demokracie otevřel výzvu k předkládání postupů a zdrojů pro zapojení občanů, které budou vystaveny na 5. ročníku Festivalu občanské participace a deliberativní demokracie v roce 2024.

Otevřena jsou dvě témata: 

Výzva k účasti na 5. ročníku Festivalu deliberativní demokracie je otevřena do 31. března 2024. Festival samotný proběhne 12.-14. června 2024 v Bruselu.

Více informací: 5th Citizen Participation and Deliberative Democracy Festival

Více aktualit

Výzvy Evropského kulturního cloudu pro rok 2024

24.04.2024

Horizont Evropa otevře 18. června 2024 druhou vlnu výzev Evropského cloudu pro kulturní dědictví, Cílem tohoto cloudu je vytvořit společnou platformu pro evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Více o vzniku...

Otevření výzev 2024 pro klastr 2

04.10.2023

Program Horizont Evropa otevřel v Klastru pro kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost 28 výzev pro rok 2024. Půjde v nich o společenskovědní a humanitní výzkum, výzkum a inovace kulturně kreativních oborů a péči o kulturní dědictví a jeho...

Výzvy 2023 pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa

28.02.2023

Program Horizont Evropa otevřel pro rok 2023 celkem 28 výzev zaměřených na výzkum kultury, kreativity a inkluzivní společnosti. Jde především o společenskovědní a humanitní výzkum, a výzkum a inovace kulturně kreativních oborů a kulturního dědictví. Předkládání návrhů...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034