Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Veřejný průzkum k Partnerství pro sociální transformaci a odolnost

16.04.2024

V rámci Klastru 2 pokračují přípravy dvou navrhovaných nových evropských partnerství. Jedním z nich je Partnerství pro sociální transformaci a odolnost – Social Transformations and Resilience Partnership. Na přípravách se podílí ZOE Institute for Future-fit Economies, EIT Climate KIC, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti DG EMPL a několik států (DE, FR, IE, PL, SE, BE, CZ, IT). Finální draft Partnerství pro sociální transformaci a odolnost má být zveřejněn na konci roku 2024. První výzvy mají být součástí Pracovního programu pro rok 2026. Partnerství bude kofinancované EU a členskými státy. 

Cílem dotazníkového šetření je oslovit zainteresované účastníky a zajistit potřebné tematické a geografické pokrytí pro splnění cílů partnerství. Průzkum proto žádá o spolupráci výzkumné pracovníky, sociální partnery, zástupce občanské společnosti, tvůrce politik a další relevantní aktéry.

Dotazník je otevřen do 30. dubna 2024Stakeholder Survey ST&R

 

 

Více aktualit

POLICY BRIEF: Pozitivní vliv umění a kultury na lidské zdraví

06.05.2024

Umění a kultura mají pozitivní dopady na lidské zdraví, odolnost i wellbeing společnosti. Starosti s duševním zdravím se dotýkají stále většího počtu Evropanů. V této souvislosti je zkoumán vliv kultury a umění na duševní zdraví lidí různých věkových kategorií či rozdílného...

Připomínkování pracovního programu Klastru 2 pro rok 2025

29.04.2024

Evropská komise zveřejnila návrh tematických orientací pro Klastr 2 pro rok 2025. Současně připravila dotazník, ve kterém je možné návrhy připomínkovat: Feedback Opportunity for Horizon Europe Work Programme 2025. Stejná možnost komentáře je otevřena i pro další...

Výzvy Evropského kulturního cloudu pro rok 2024

24.04.2024

Horizont Evropa otevře 18. června 2024 druhou vlnu výzev Evropského cloudu pro kulturní dědictví, Cílem tohoto cloudu je vytvořit společnou platformu pro evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Více o vzniku...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034