Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Veřejný průzkum k Partnerství pro sociální transformaci a odolnost

16.04.2024

V rámci Klastru 2 pokračují přípravy dvou navrhovaných nových evropských partnerství. Jedním z nich je Partnerství pro sociální transformaci a odolnost – Social Transformations and Resilience Partnership. Na přípravách se podílí ZOE Institute for Future-fit Economies, EIT Climate KIC, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti DG EMPL a několik států (DE, FR, IE, PL, SE, BE, CZ, IT). Finální draft Partnerství pro sociální transformaci a odolnost má být zveřejněn na konci roku 2024. První výzvy mají být součástí Pracovního programu pro rok 2026. Partnerství bude kofinancované EU a členskými státy. 

Cílem dotazníkového šetření je oslovit zainteresované účastníky a zajistit potřebné tematické a geografické pokrytí pro splnění cílů partnerství. Průzkum proto žádá o spolupráci výzkumné pracovníky, sociální partnery, zástupce občanské společnosti, tvůrce politik a další relevantní aktéry.

Dotazník je otevřen do 30. dubna 2024Stakeholder Survey ST&R

 

 

Více aktualit

Společenskovědní a humanitní výzkum v jiných disciplínách HE

12.06.2024

Program Horizont Evropa se snaží plně integrovat společenské a humanitní vědy do všech svých pilířů. Společenské a humanitní vědy (Social Sciences and Humanities, SSH) mají svůj vlastní prostor v klastru 2 „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“, ale...

Evropské ocenění za statistiku

28.05.2024

Evropský statistický úřad Eurostat vyhlašuje další kolo soutěže o ceny za statistiku. Aktuálně otevírané téma se týká klasifikace povolání v online pracovních nabídkách a směřuje k datovým analytikům: European Statistics Awards on Web Intelligence - Classification...

Infoden k Evropskému kulturnímu cloudu

27.05.2024

Horizont Evropa otevírá 18. června výzvy Evropského cloudu pro kulturní dědictví (European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, ECCCH) pro rok 2024. Při této příležitosti pořádá Evropská komise 14. června 2024 od 10 –12 hodin informační den: A European...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034