Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

České výsledky v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost za rok 2021

21.03.2023

První výzva k předkládání projektů z oblasti sociálních a humanitních věd a výzkumu kulturního dědictví, kterou program Horizont Evropa vyhlásil, měla uzávěrku 7. října 2021. Horizont Evropa jako rámcový program EU k financování výzkumu a inovací pro období 2021–2027 otevírá pravidelně spolu s dalšími vědními okruhy také témata určená pro společenskovědní a humanitní výzkum, výzkum kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví, a ta jsou zařazena do jeho klastru 'Kultura, kreativita a inkluzivní společnost'.

Výsledky výzvy pro rok 2021 přinesly 49 nových celoevropských projektů se společenskovědním, humanitním či kulturně-kreativním zaměřením. Evropská komise a nezávislí odborníci vybírali z celkem 364 předložených projektů. České instituce se zapojily do 52 žádostí a v 8 z nich uspěly. Následující přehled projektů je uveden k 21.3. 2023.

V destinaci Demokracie získalo v roce 2021 financování celkem 17 evropských projektů. České instituce se účastní čtyř z nich:

Kompletní přehled 17 evropských projektů z oblasti Demokracie za rok 2021 uvádí brožura Evropské komise. 

V destinaci Kulturní dědictví získalo v roce 2021 financování celkem 15 evropských projektů. České subjekty se účastní dvou z nich:

V destinaci Společenská a ekonomická transformace získalo v roce 2021 financování celkem 20 evropských projektů. České instituce se účastní dvou z nich:

 

 

Více aktualit

Spuštěn portál podporující koordinátory z Widening zemí

17.07.2023

Wideraexperts.eu je bezplatný portál projektu NCP_WIDERA.NET, který usnadňuje propojení expertů s žadateli z Widening zemí připravujících návrhy projektů (jako koordinátor či vedoucí pracovního balíčku) do následujících výzev programu Horizont Evropa: Widening, ERA, všech...

Cestovní granty projektu NCP_WIDERA.NET na partnerská setkání / burzy HE

22.06.2023

Technologické centrum Praha (TC Praha) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o cestovní granty na podporu účasti českých subjektů na partnerských setkáních / burzách (brokerage / matchmaking events) klastrů Pilíře 2 programu Horizont Evropa. Granty v maximální výši 1 000 €...

Evropský informační den k výzvám klastru 2 pro rok 2024

05.09.2023

Program Horizont Evropa otevře 4. října 2023 nové výzvy v klastru pro Kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost. Přehled 28 otevřených témat je k dispozici zde na webu či přímo na portálu...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky