Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

České výsledky v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost za rok 2021

21.03.2023

První výzva k předkládání projektů z oblasti sociálních a humanitních věd a výzkumu kulturního dědictví, kterou program Horizont Evropa vyhlásil, měla uzávěrku 7. října 2021. Horizont Evropa jako rámcový program EU k financování výzkumu a inovací pro období 2021–2027 otevírá pravidelně spolu s dalšími vědními okruhy také témata určená pro společenskovědní a humanitní výzkum, výzkum kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví, a ta jsou zařazena do jeho klastru 'Kultura, kreativita a inkluzivní společnost'.

Výsledky výzvy pro rok 2021 přinesly 49 nových celoevropských projektů se společenskovědním, humanitním či kulturně-kreativním zaměřením. Evropská komise a nezávislí odborníci vybírali z celkem 364 předložených projektů. České instituce se zapojily do 52 žádostí a v 8 z nich uspěly. Celková částka, kterou čeští žadatelé z rozpočtu Klastru 2 Horizontu Evropa pro rok 2021 získávají, činí cca 2,4 milionů eur. Následující přehled projektů byl připraven k 21.3. 2023.

V destinaci Demokracie získalo v roce 2021 financování celkem 17 evropských projektů. České instituce se účastní čtyř z nich:

Kompletní přehled 17 evropských projektů z oblasti Demokracie za rok 2021 uvádí brožura Evropské komise. 

V destinaci Kulturní dědictví získalo v roce 2021 financování celkem 15 evropských projektů. České subjekty se účastní dvou z nich:

V destinaci Společenská a ekonomická transformace získalo v roce 2021 financování celkem 20 evropských projektů. České instituce se účastní dvou z nich:

Více aktualit

Společenskovědní a humanitní výzkum v jiných disciplínách HE

12.06.2024

Program Horizont Evropa se snaží plně integrovat společenské a humanitní vědy do všech svých pilířů. Společenské a humanitní vědy (Social Sciences and Humanities, SSH) mají svůj vlastní prostor v klastru 2 „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“, ale...

Evropské ocenění za statistiku

28.05.2024

Evropský statistický úřad Eurostat vyhlašuje další kolo soutěže o ceny za statistiku. Aktuálně otevírané téma se týká klasifikace povolání v online pracovních nabídkách a směřuje k datovým analytikům: European Statistics Awards on Web Intelligence - Classification...

Infoden k Evropskému kulturnímu cloudu

27.05.2024

Horizont Evropa otevírá 18. června výzvy Evropského cloudu pro kulturní dědictví (European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, ECCCH) pro rok 2024. Při této příležitosti pořádá Evropská komise 14. června 2024 od 10 –12 hodin informační den: A European...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034