Zpět

Otevření výzev HE pro společenské a humanitní vědy v roce 2023

14.12.2022

Evropská komise otevřela 14. prosince 2022 možnost předkládat projekty společenskovědního a humanitního zaměření a kulturně kreativní inovace v části programu Horizont Evropa Kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Náplní projektů bude výzkum demokratických principů či výzkum sociálních, ekonomických, technologických a kulturních transformací. Výsledkem projektů mají být nové poznatky k ozdravení demokracie, ochraně kulturních hodnot a řešení současných společenských změn.

Příležitosti k financování jsou rozděleny do tří hlavních oblastí:

Výzva je vypsána pro rok 2023. Uzávěrka pro předkládání projektů je 14. března 2023. Evropská komise k výzvám pořádá 17. ledna 2023 Informační den.

Více informací na stránkách European Research Executive Agency.

Pracovní program Work Programme 2023-2024 Culture, creativity and inclusive society

Více aktualit

Hop-on 2023: příležitost připojit se k projektům Klastru 2

11.05.2023

Nástroj Hop-on nabízí možnost oslovit konsorcium běžícího projektu v Horizontu Evropa a nabídnout se jako dodatečný partner. Hop on Facility totiž umožňuje přistoupení jednoho dalšího partnera ze skupiny tzv. Widening zemí (kam patří i Česko) k již podepsanému projektu...

První výzvy nového EIT společenství pro kulturu a kreativitu

18.04.2023

Nově ustanovené partnerství pro kulturu a kreativitu EIT Culture & Creativity otevřelo své historicky první výzvy k předkládání projektů, Přijímání žádostí bylo otevřeno 17. dubna a uzavře se 31. května 2023. Výzvy se dělí do oblastí vzdělávání, inovací, tvorby a...

Priority v ochraně kulturního dědictví na Ukrajině: EK hledá odborníky

04.04.2023

Ukrajinské kulturní dědictví nadále čelí hrozbě zničení a poškození.  Evropská komise se proto v nové výzvě obrací na odborníky pro kulturní dědictví. Mohou mít různé zaměření, od oblasti kultury, přes informační technologie, až k zemědělství. Seznam požadovaných...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky