Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Otevření výzev HE pro společenské a humanitní vědy v roce 2023

14.12.2022

Evropská komise otevřela 14. prosince 2022 možnost předkládat projekty společenskovědního a humanitního zaměření a kulturně kreativní inovace v části programu Horizont Evropa Kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Náplní projektů bude výzkum demokratických principů či výzkum sociálních, ekonomických, technologických a kulturních transformací. Výsledkem projektů mají být nové poznatky k ozdravení demokracie, ochraně kulturních hodnot a řešení současných společenských změn.

Příležitosti k financování jsou rozděleny do tří hlavních oblastí:

Výzva je vypsána pro rok 2023. Uzávěrka pro předkládání projektů je 14. března 2023. Evropská komise k výzvám pořádá 17. ledna 2023 Informační den.

Více informací na stránkách European Research Executive Agency.

Pracovní program Work Programme 2023-2024 Culture, creativity and inclusive society

Více aktualit

BROŽURA Projekty udržitelného kulturního turismu

17.04.2024

Nová brožura CORDIS představuje osm projektů, které se zaměřují na výzkum kulturního cestovního ruchu. Jedná se o výzkumné projekty financované programem Horizont 2020. Cílem EU je zachovat evropské kulturní dědictví a přejít na udržitelný kulturní cestovní...

Veřejný průzkum k Partnerství pro sociální transformaci a odolnost

16.04.2024

V rámci Klastru 2 pokračují přípravy dvou navrhovaných nových evropských partnerství. Jedním z nich je Partnerství pro sociální transformaci a odolnost – Social Transformations and Resilience Partnership. Na přípravách se podílí ZOE Institute for Future-fit...

Cena EIC za společenské inovace 2024

16.04.2024

Evropská komise otevřela European Social Innovation Competition 2024, soutěž, která s podporou EIC uděluje ceny inovacím, jež se zaměřují na řešení naléhavých společenských výzev. V letošním roce je soutěž tematicky zaměřená na "Digital Democracy" - identifikaci a boj s...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky