Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Otevření výzev HE pro společenské a humanitní vědy v roce 2023

14.12.2022

Evropská komise otevřela 14. prosince 2022 možnost předkládat projekty společenskovědního a humanitního zaměření a kulturně kreativní inovace v části programu Horizont Evropa Kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Náplní projektů bude výzkum demokratických principů či výzkum sociálních, ekonomických, technologických a kulturních transformací. Výsledkem projektů mají být nové poznatky k ozdravení demokracie, ochraně kulturních hodnot a řešení současných společenských změn.

Příležitosti k financování jsou rozděleny do tří hlavních oblastí:

Výzva je vypsána pro rok 2023. Uzávěrka pro předkládání projektů je 14. března 2023. Evropská komise k výzvám pořádá 17. ledna 2023 Informační den.

Více informací na stránkách European Research Executive Agency.

Pracovní program Work Programme 2023-2024 Culture, creativity and inclusive society

Více aktualit

Účast na Festivalu občanské participace a deliberativní demokracie

21.02.2024

Chcete představit svůj projekt na podporu občanské participace na festivalu? Festival občanské participace a deliberativní demokracie otevřel výzvu k předkládání postupů a zdrojů pro zapojení občanů, které budou vystaveny na 5. ročníku Festivalu občanské participace a deliberativní...

Uzavření výzev Klastru 2 pro rok 2024

20.02.2024

Evropská komise zveřejnila počty návrhů projektů, které byly předloženy do výzvy Horizontu Evropa pro rok 2024 v Klastru 2 –  kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Výzva se otevřela 4. října 2023 a uzavřela 7. února 2024. Témata se soustředila na výzkum demokracie...

Evropský projekt ARCHE se otevírá zájemcům

30.01.2024

ARCHE, Aliance pro výzkum kulturního dědictví v Evropě, je evropský projekt, který plánuje budoucí výzkumné priority pro oblast kulturního dědictví. Úkolem projektu ARCHE je navrhnout celoevropský přístup k výzkumu a inovacím kulturního dědictví. Jde o koordinační...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky