Zpět

Společenskovědní a kulturně-kreativní témata ve výzvě 2023–2024

25.10.2022

Nová výzva Horizontu Evropa pro oblast Kultura, kreativita a inkluzivní společnost se otevře pravděpodobně 14. prosince 2022. Výzkum bude zaměřen na společenské a humanitní vědy, kulturní dědictví a kulturně kreativní odvětví. Témata pro rok 2024 se otevřou 4. října 2023.

Dvě témata týkající se Evropského cloudu pro kulturní dědictví (ECCCH) se otevřou 10. ledna a uzavřou 21. září 2023. 

Společenskovědní a kulturně kreativní témata, která budou do programu zařazena, procházejí posledními úpravami. Pracovní program pro oblast kultury, kreativity a inkluzivní společnosti Horizontu Evropa bude zveřejněn počátkem prosince, jeho předpokládané znění je nyní ke stažení na stránkách Evropské komise

Evropská komise nabízí možnost již nyní pokládat dotazy k chystaným tématům. V polovině prosince na ně odpoví. Máte-li zájem témata si projít a položit dotaz, kontaktujte nejpozději do 7. prosince národní kontakt Kláru Černou, cerna@tc.cz

17. ledna 2023 se koná oficiální Informační den Evropské komise pro vědce a výzkumníky zajímající se o tuto výzvu. Následující den 18. ledna je vyhrazen pro partnerskou burzu. Obě akce proběhnou virtuálně.

Více aktualit

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví: otevření prvních výzev

18.01.2023

Nová iniciativa Evropské komise, Společný evropský cloud pro kulturní dědictví, European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH), má prohloubit evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Podrobněji o zahájení iniciativy zde....

Informační den k výzvám Klastru 2 pro rok 2023

18.01.2023

Program Horizont Evropa otevřel 14. prosince 2022 nové výzvy v klastru pro Kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost. Přehled 26 otevřených konkrétních témat je k dispozici na portálu pro finanční příležitosti Evropské komise....

Akce pro předkladatele projektů do výzev Klastru 2 v roce 2023

03.01.2023

Evropská komise otevřela 14. prosince 2022 možnost předkládat projekty do části programu Horizont Evropa - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost (Klastr 2). Tento klastr je otevřen především pro společenské a humanitní vědy a kulturně tvůrčí odvětví. Nabízí příležitosti...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky