Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví: průzkum názorů

10.10.2022

Evropská komise spustila dotazník ke společnému evropskému cloudu pro kulturní dědictví. Žádá profesionály z oblasti kulturního dědictví, kteří se chtějí připojit ke společnému úsilí o zachování evropských kulturních sbírek, aby se podělili o svůj názor. Dotazník zabere 5–7 minut a je otevřen do 2. listopadu 2022.

European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH) – THE CLOUD Stakeholders Survey 2022  

Nový záměr Komise vybudovat cloud pro spolupráci v oblasti kulturního dědictví byl širší veřejnosti představen během Evropských dní pro výzkum a inovace, R&I Days 2022. V návaznosti na ně byl spuštěn podrobný online průzkum, který má pomoci skutečně pochopit specifické potřeby tohoto sektoru.

Dotazník navazuje také na zprávu Ex – ante impact assessment on a collaborative cloud z května 2022, ve které osm nezávislých odborníků předběžně hodnotilo dopady zamýšleného společného cloudu.

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví má zachovat evropské kulturní bohatství prostřednictvím digitální infrastruktury. Zatímco jiné evropské iniciativy se postupně vzájemně propojují, cloud pro kulturní dědictví by měl být od počátku jedinečnou infrastrukturou, která umožní rozsáhlou a mezioborovou spolupráci mezi odborníky: vědci z oblasti kulturního dědictví, kurátory, archiváři a konzervátory. Měl by poskytnout špičkové technologie pro digitalizaci artefaktů, výzkum uměleckých děl a dokumentaci dat, a tím výrazně přispět k digitálnímu uchovávání, konzervaci a restaurování kulturního dědictví. Cloud má usnadnit přístup k pokročilým technologiím všem velkým i menším a vzdáleným institucím. Na jeho vybudování je v programu Horizont Evropa vyhrazen rozpočet 110 milionů eur pro období do roku 2025. 

Zdroj informací: European Commisssion  

 

Více aktualit

Příprava příštího rámcového programu EU pro výzkum a inovace

22.02.2024

Příští rámcový program EU pro výzkum je v současné době označován jako "FP10" (10th Framework Programme). Jeho název má být teprve stanoven. Bude zahájen v roce 2028 a předpokládá se, že bude trvat stejně jako současný Horizont Evropa sedm let, tedy do roku 2034....

Účast na Festivalu občanské participace a deliberativní demokracie

21.02.2024

Chcete představit svůj projekt na podporu občanské participace na festivalu? Festival občanské participace a deliberativní demokracie otevřel výzvu k předkládání postupů a zdrojů pro zapojení občanů, které budou vystaveny na 5. ročníku Festivalu občanské participace a deliberativní...

Uzavření výzev Klastru 2 pro rok 2024

20.02.2024

Evropská komise zveřejnila počty návrhů projektů, které byly předloženy do výzvy Horizontu Evropa pro rok 2024 v Klastru 2 –  kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Výzva se otevřela 4. října 2023 a uzavřela 7. února 2024. Témata se soustředila na výzkum demokracie...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky