Zpět

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví: průzkum názorů

10.10.2022

Evropská komise spustila dotazník ke společnému evropskému cloudu pro kulturní dědictví. Žádá profesionály z oblasti kulturního dědictví, kteří se chtějí připojit ke společnému úsilí o zachování evropských kulturních sbírek, aby se podělili o svůj názor. Dotazník zabere 5–7 minut a je otevřen do 2. listopadu 2022.

European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH) – THE CLOUD Stakeholders Survey 2022  

Nový záměr Komise vybudovat cloud pro spolupráci v oblasti kulturního dědictví byl širší veřejnosti představen během Evropských dní pro výzkum a inovace, R&I Days 2022. V návaznosti na ně byl spuštěn podrobný online průzkum, který má pomoci skutečně pochopit specifické potřeby tohoto sektoru.

Dotazník navazuje také na zprávu Ex – ante impact assessment on a collaborative cloud z května 2022, ve které osm nezávislých odborníků předběžně hodnotilo dopady zamýšleného společného cloudu.

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví má zachovat evropské kulturní bohatství prostřednictvím digitální infrastruktury. Zatímco jiné evropské iniciativy se postupně vzájemně propojují, cloud pro kulturní dědictví by měl být od počátku jedinečnou infrastrukturou, která umožní rozsáhlou a mezioborovou spolupráci mezi odborníky: vědci z oblasti kulturního dědictví, kurátory, archiváři a konzervátory. Měl by poskytnout špičkové technologie pro digitalizaci artefaktů, výzkum uměleckých děl a dokumentaci dat, a tím výrazně přispět k digitálnímu uchovávání, konzervaci a restaurování kulturního dědictví. Cloud má usnadnit přístup k pokročilým technologiím všem velkým i menším a vzdáleným institucím. Na jeho vybudování je v programu Horizont Evropa vyhrazen rozpočet 110 milionů eur pro období do roku 2025. 

Zdroj informací: European Commisssion  

 

Více aktualit

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví: otevření prvních výzev

18.01.2023

Nová iniciativa Evropské komise, Společný evropský cloud pro kulturní dědictví, European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH), má prohloubit evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Podrobněji o zahájení iniciativy zde....

Informační den k výzvám Klastru 2 pro rok 2023

18.01.2023

Program Horizont Evropa otevřel 14. prosince 2022 nové výzvy v klastru pro Kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost. Přehled 26 otevřených konkrétních témat je k dispozici na portálu pro finanční příležitosti Evropské komise....

Akce pro předkladatele projektů do výzev Klastru 2 v roce 2023

03.01.2023

Evropská komise otevřela 14. prosince 2022 možnost předkládat projekty do části programu Horizont Evropa - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost (Klastr 2). Tento klastr je otevřen především pro společenské a humanitní vědy a kulturně tvůrčí odvětví. Nabízí příležitosti...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky