Zpět

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví: průzkum názorů

10.10.2022

Evropská komise spustila dotazník ke společnému evropskému cloudu pro kulturní dědictví. Žádá profesionály z oblasti kulturního dědictví, kteří se chtějí připojit ke společnému úsilí o zachování evropských kulturních sbírek, aby se podělili o svůj názor. Dotazník zabere 5–7 minut a je otevřen do 2. listopadu 2022.

European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH) – THE CLOUD Stakeholders Survey 2022  

Nový záměr Komise vybudovat cloud pro spolupráci v oblasti kulturního dědictví byl širší veřejnosti představen během Evropských dní pro výzkum a inovace, R&I Days 2022. V návaznosti na ně byl spuštěn podrobný online průzkum, který má pomoci skutečně pochopit specifické potřeby tohoto sektoru.

Dotazník navazuje také na zprávu Ex – ante impact assessment on a collaborative cloud z května 2022, ve které osm nezávislých odborníků předběžně hodnotilo dopady zamýšleného společného cloudu.

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví má zachovat evropské kulturní bohatství prostřednictvím digitální infrastruktury. Zatímco jiné evropské iniciativy se postupně vzájemně propojují, cloud pro kulturní dědictví by měl být od počátku jedinečnou infrastrukturou, která umožní rozsáhlou a mezioborovou spolupráci mezi odborníky: vědci z oblasti kulturního dědictví, kurátory, archiváři a konzervátory. Měl by poskytnout špičkové technologie pro digitalizaci artefaktů, výzkum uměleckých děl a dokumentaci dat, a tím výrazně přispět k digitálnímu uchovávání, konzervaci a restaurování kulturního dědictví. Cloud má usnadnit přístup k pokročilým technologiím všem velkým i menším a vzdáleným institucím. Na jeho vybudování je v programu Horizont Evropa vyhrazen rozpočet 110 milionů eur pro období do roku 2025. 

Zdroj informací: European Commisssion  

 

Více aktualit

Hop-on 2023: příležitost připojit se k projektům Klastru 2

11.05.2023

Nástroj Hop-on nabízí možnost oslovit konsorcium běžícího projektu v Horizontu Evropa a nabídnout se jako dodatečný partner. Hop on Facility totiž umožňuje přistoupení jednoho dalšího partnera ze skupiny tzv. Widening zemí (kam patří i Česko) k již podepsanému projektu...

První výzvy nového EIT společenství pro kulturu a kreativitu

18.04.2023

Nově ustanovené partnerství pro kulturu a kreativitu EIT Culture & Creativity otevřelo své historicky první výzvy k předkládání projektů, Přijímání žádostí bylo otevřeno 17. dubna a uzavře se 31. května 2023. Výzvy se dělí do oblastí vzdělávání, inovací, tvorby a...

Priority v ochraně kulturního dědictví na Ukrajině: EK hledá odborníky

04.04.2023

Ukrajinské kulturní dědictví nadále čelí hrozbě zničení a poškození.  Evropská komise se proto v nové výzvě obrací na odborníky pro kulturní dědictví. Mohou mít různé zaměření, od oblasti kultury, přes informační technologie, až k zemědělství. Seznam požadovaných...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky