Národní informační centrum pro evropský výzkum

Pracovní skupina pro finanční a právní management projektů H2020/HE - FINPRA

Technologické centrum Praha již od roku 2007 organizuje pravidelně dvakrát do roka setkání Pracovní skupiny pro FINanční a PRÁvní management projektů H2020/HE (FINPRA). Cílem je výměna zkušeností v oblasti finančních, právních a administrativních otázek rámcových programů EU (Horizont 2020 a Horizont Evropa).  

Během těchto setkání národní kontakty pro právní a finanční otázky (LαF NCP) z Technologického centra Praha informují o novinkách v oblasti finančních a právních pravidel rámcových programů. Následují prezentace na aktuální témata od členů pracovní skupiny, sdílení zkušeností a diskuse k zaslaným otázkám.  

 

Programy setkání skupiny  

30. setkání (23.06.2022, ČVUT Praha)     

31. setkání (21.03.2023, Liblice, ve spolupráci s CZARMA)        

32. setkání (2.11.2023, TC Praha) - prezentace, závěry k lump sum (CZ, ENG

33. setkání (10.4.2024, Třešť, ve spolupráci s CZARMA) - prezentace, shrnutí diskuse

 

Členství 

Pokud máte zájem stát se členkou/členem pracovní skupiny a účastnit se setkání, pište na finance-pravo@tc.cz. Členství je bezplatné. Více informací obdrží členové e-mailem. Vítáni jsou všichni zájemci o danou problematiku ze všech typů organizací. 

 

Spolupráce s dalšími pracovními skupinami 

Od roku 2023 je jedno setkání ročně organizováno ve spolupráci s asociací CZARMA (Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu) a pracovní skupinou RONALDO. Dochází tak k jedinečnému sdílení zkušeností a dobré praxe napříč evropskými, národními i operačními programy.

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034