Národní informační centrum pro evropský výzkum

Často kladené otázky a odpovědi

Často kladené otázky, které publikovala Evropská komise, najdete na portálu FTO pod tímto odkazem. Pro vyhledávání doporučujeme využít filtr pro období programu a následně samotný program. Vaše vyhledávání můžete specifikovat dle vašich zájmů, jako jsou například audity a certifikáty nebo akce ERC.

 

V návaznosti na komunikaci s Evropskou komisí vypracovali čeští právní a finanční národní NCP tři sady otázek, které shrnují často kladené dotazy (FAQ) týkající se finančních a právních aspektů programu Horizont Evropa. Tyto FAQ zohledňují specifika českého prostředí, která nejsou pokryta výše uvedenými FAQ publikovanými Evropskou komisí na portálu FTO.

Poslední aktualizace tří výše uvedených dokumentů s FAQ proběhla v březnu 2024. V případě jakýchkoliv souvisejících dotazů se neváhejte obrátit na adresu finance-pravo@tc.cz

 

 

Často kladené otázky

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034