Národní informační centrum pro evropský výzkum

Čeští auditoři se zkušenostmi s rámcovými programy

Technologické centrum Praha představuje seznam auditorů (auditorských společností), kteří reagovali na výzvu Technoligckého centra a deklarovali, že mají zkušenost s finančními pravidly rámcových programů EU a realizací auditů těchto projektů, příp. se nově plánují do auditů zapojit na základě zkušeností s jinými dotačními programy EU. 

 

Informace budeme aktualizovat v souvislosti s prvními audity projektů Horizont Evropa. 

 

Uvedeny jsou kontaktní údaje a krátké profily zaregistrovaných společností. Seznam by měl účastníkům projektů Horizont Evropa usnadnit výběr auditora pro realizaci auditu 1. stupně (tzv. Certificate on the Financial Statements).

 

V případě, že máte zájem o zveřejnění inzerátu i pro Vaší firmu, ozvěte se nám na adresu finance@tc.cz.

 

Konzultační firmy se zkušenostmi z rámcových programů EU

Technologické centrum Praha představuje seznam konzultačních společností, které doposud reagovaly na výzvu Technologického centra a deklarovaly, že mají zkušenost s granty a projekty rámcových programů EU a poskytují českým žadatelům a příjemcům související služby.

Uvedeny jsou kontaktní údaje a krátké profily zaregistrovaných společností, na které se případní zájemci mohou obracet. 

 

Aktuálně přihlášené konzultační společnosti:

Pokud se chcete také zaregistrovat do seznamu Technologického centra, vyplňte registrační formulář a pošlete ho na adresu finance@tc.cz. 

Užitečné odkazy

Online manuál

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual

Funding & tender opportunities portál

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky