Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Stav čerpání cestovních grantů a kontrol návrhů projektů

26.10.2023

CESTOVNÍ GRANTY

V červnu 2023 otevřelo Technologické centrum Praha (TC Praha) průběžnou výzvu k podávání žádostí o cestovní granty na podporu účasti českých subjektů na partnerských setkáních / burzách (brokerage / matchmaking events) klastrů Pilíře 2 programu Horizont Evropa, nově i Evropských partnerství a Společných podniků (přehled burz organizovaných prezenčně naleznete zde). Granty v maximální výši 1 000 € jsou udělovány z rozpočtu projektu NCP_WIDERA.NET financovaného Evropskou komisí s cílem podpořit účast subjektů z Česka a dalších Widening zemí v projektových žádostech podaných do relevantních výzev.. Ke konci února 2024 udělilo TC Praha již 15 cestovních grantů.

KONTROLA NÁVRHŮ PROJEKTŮ

V červenci 2023 byl spuštěn portál Wideraexperts.eu projektu NCP_WIDERA.NET, jehož cílem je zajistit vyšší kvalitu návrhů díky zpětné vazbě, kterou žadatelé získají od nezávislých expertů / hodnotitelů (týká se projektů, které připravují subjekty z Widening zemí jako koordinátoři či vedoucí pracovních balíčků, a to do výzev Widening, ERA, všech klastrů Pilíře 2 a EIC Pathfinder programu Horizont Evropa. Bezplatnou službu nezávislých expertů zajišťuje českým subjektům TC Praha (více informací zde), které smluvně propojí žadatele s příslušným expertem. Ke konci února 2024 zajistilo TC Praha tuto službu 27 českým koordinátorům.

Více aktualit

Registrace na Evropský týden regionů a měst 2024 otevřena

19.07.2024

Zájemci se nyní mohou registrovat na Evropský týden regionů a měst (European Week of Regions and Cities, EWRC 2024), který se pod motem “Empowering Communities” koná v Bruselu a online ve dnech 7. – 10. října 2024. Program je k dispozici zde a u každé položky programu...

Výstupy hodnocení výzev Excellence Hubs a ERA Chairs 2023

11.07.2024

V závěru června 2024 oznámila EK výstupy hodnocení dvou výzev nástrojů Widening, které byly uzavřeny počátkem března t. r. Tímto byla zahájena fáze přípravy grantové dohody. Jedná se o tyto výzvy: ERA Chairs (HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS01-01) Do uzávěrky 7....

Přihlaste se na studijní návštěvu v centru DFKI organizovanou projektem NCP_WIDERA.NET

01.07.2024

V rámci projektu národních kontaktů pro oblast Widening a ERA nazvaného NCP_WIDERA.NET jsou pro vědce a výzkumné manažery a administrátory (RMA) z Widening zemí organizovány třídenní studijní návštěvy na předních výzkumných organizacích ve Španělsku, Německu, Itálii a Finsku....

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034