Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Nástroje Widening 2021-22 a účast Česka

25.07.2022

Kromě dvou dosud neuzavřených výzev (TEAMING 2. kolo, která je otevřena do 8. 9. 2022, a ERA Talents – otevřena do 15. 11. 2022), jsou již známy výsledky prvních výzev na podporu Widening zemí v prvních dvou letech rámcového programu Horizontu Evropa, Jedná se o následující nástroje:

TWINNING Western Balkans

Speciální jednorázová výzva TWINNING WB (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02-01) s uzávěrkou 5. 10. 2021 cílila na země západního Balkánu. Koordinátory mohly být výhradně subjekty z těchto 6 zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Severní Makedonie a Srbsko. Hodnoceno bylo 126 projektů a uspělo jich 15.

Granty putovaly pouze do čtyř zemí: 11 do Srbska, 2 do Albánie a po jednom získala Bosna a Hercegovina a Černá Hora.

Do hodnocených projektů bylo zapojeno 13 českých partnerů, z nichž jeden (UPOL) je partnerem v úspěšném projektu SUSNANO koordinovaném Albánií.

Iniciativa pro evropskou excelenci (European Excellence Initiative, EEI)

Nový nástroj podporuje budování kapacit pro posílení sítí vysokoškolských institucí a jejich spolupráci s okolními ekosystémy a v podstatě vychází z programu ERASMUS+ z výzev na vytváření sítí evropských univerzit (European University Alliances).

V první výzvě (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05) s uzávěrkou 4. 11. 2021 bylo hodnoceno 12 projektů a uděleno 9 grantů.

O granty se podělilo celkem 7 zemí: tři získalo Portugalsko, po jednom pak Česko, Chorvatsko, Kypr, Malta, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko.

Z Česka uspěla ČZU Praha, která koordinuje projekt BETTER Life. Druhý český koordinátor s návrhem neuspěl. Další tři české subjekty jsou partnery v úspěšných projektech (ČVUT, Mendelova univerzita a UTB Zlín).

TEAMING for Excellence

V prvním kole výzvy TEAMING (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage) s uzávěrkou 5. 10. 2021 bylo hodnoceno 115 projektů a do 2. kola postoupilo 32 projektů, které splnily prahovou hodnotu 8,5 bodů.

Nejúspěšnějšími zeměmi je Řecko a Portugalsko, které postoupily s 5 projekty, Česko se 4 je na druhém místě. Se třemi projekty pak postoupilo Estonsko, Polsko a Slovinsko, se dvěma Litva a Lotyšsko a s jedním projektem Kypr, Maďarsko, Malta, Slovensko a Španělsko.

Česko podalo do prvního kola celkem 10 návrhů, šest se umístilo pod prahem.

TWINNING

V rámci výzvy TWINNING (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01), která se uzavřela 18. 1. 2022, bylo hodnoceno 388 projektů a uděleno 103 grantů, přičemž bylo nutné získat minimálně 12,5 bodu.

Skupina zemí, která se o granty podělila, je v tomto případě velmi početná (celkem 21 zemí). Po 13 grantech získalo Řecko a Portugalsko, následováno Českem a Estonskem s 9 granty a Kyprem s osmi. Polsko, Srbsko a Turecko získaly po sedmi, Rumunsko 6 a Slovensko 5. Skupinu úspěšných zemí pak uzavírá Litva, Slovinsko a Tunisko se třemi granty, Ukrajina se dvěma a 7 zemí s grantem jedním (Francie, Gruzie, Chorvatsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta a Španělsko).

České subjekty podaly celkem 38 návrhů, z nichž 9 uspělo. Tři granty míří na Univerzitu Palackého v Olomouci, další granty získal Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Technická univerzita v Liberci, UTB ve Zlíně, ČZU Praha, VUT v Brně a Masarykova univerzita.

Excellence Hubs

Tento nový nástroj, který propojuje inovačních ekosystémy Widening zemí a buduje užší vazby mezi akademickou obcí, podnikatelskou sférou, veřejnými orgány a společností, vyvolal velký zájem vědecké komunity.

V první výzvě (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01) s uzávěrkou 15. 3. 2022 bylo hodnoceno celkem 102 projektů.

Vzhledem k omezenému celkovému rozpočtu výzvy bylo finančně podpořeno pouze 10 projektů, přičemž bylo nutné získat minimálně 13 bodů. Deset grantů si rozdělilo 5 zemí: Řecko uspělo s 5 projekty, Česko se dvěma a po jednom pak Portugalsko, Slovinsko a Turecko.

České subjekty podaly celkem 8 projektů. Oba vítězné projekty bude koordinovat Masarykova univerzita.

ERA Chairs

Rovněž první výzva (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01) měla uzávěrku 15. 3. 2022 a hodnoceno bylo 88 projektů a uděleno 32 grantů.

Největší počet grantů, celkem 7, míří do Řecka, Portugalsko bude koordinovat 5 projektů a Bulharsko a Česko projekty 4. Lotyšsko a Rumunsko získalo 2 granty a po jednom pak Arménie, Francie, Chorvatsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Polsko a Španělsko.

České subjekty podaly celkem 12 projektů. Se svými návrhy uspěla Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., a Masarykova univerzita.

 

VŠEM ÚSPĚŠNÝM ČESKÝM SUBJEKTŮM MOC GRATULUJEME!!!

Více aktualit

Registrace na Evropský týden regionů a měst 2024 otevřena

19.07.2024

Zájemci se nyní mohou registrovat na Evropský týden regionů a měst (European Week of Regions and Cities, EWRC 2024), který se pod motem “Empowering Communities” koná v Bruselu a online ve dnech 7. – 10. října 2024. Program je k dispozici zde a u každé položky programu...

Výstupy hodnocení výzev Excellence Hubs a ERA Chairs 2023

11.07.2024

V závěru června 2024 oznámila EK výstupy hodnocení dvou výzev nástrojů Widening, které byly uzavřeny počátkem března t. r. Tímto byla zahájena fáze přípravy grantové dohody. Jedná se o tyto výzvy: ERA Chairs (HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS01-01) Do uzávěrky 7....

Přihlaste se na studijní návštěvu v centru DFKI organizovanou projektem NCP_WIDERA.NET

01.07.2024

V rámci projektu národních kontaktů pro oblast Widening a ERA nazvaného NCP_WIDERA.NET jsou pro vědce a výzkumné manažery a administrátory (RMA) z Widening zemí organizovány třídenní studijní návštěvy na předních výzkumných organizacích ve Španělsku, Německu, Itálii a Finsku....

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034