Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Přehled témat pracovního programu klastru 6 pro období 2023-2024

08.12.2022

Pro usnadnění práce s velmi obsáhlým pracovním programem 2023-2024 připravilo Technologické centrum Praha přehledovou tabulku všech témat klastru 6 (Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí) s odkazy na jejich konkrétní plné znění na portálu Funding and Tender Opportunities. Tabulka zahrnuje rovněž typ nástroje, rozpočet i předpokládaný počet projektů, které budou v daném tématu financovány.

První výzvy pro předkládání projektů budou oficiálně otevřeny 22. prosince 2022, celý pracovní program je k dispozici zde.

Tabulku naleznete zde.

Více aktualit

Otevřená výzva pro školní projekty v oblasti vody

13.02.2024

Cílem projektu SHORE financovaného v rámci evropské mise k vodě je zvýšit povědomí o problematice oceánů i sladkých vod. "Gramotnost" v této oblasti by měla být zlepšena prostřednictvím zapojení studentů a učitelů do společných projektů na základních a středních školách....

Výzva projektu SPADE: drony pro zemědělství, lesnictví a chov dobytka

12.02.2024

Projekt SPADE (Multi-purpose physical-cyber agri-forest drones ecosystem for governance and environmental observation) podpořený z programu Horizont Evropa otevřel výzvu pro předkládání projektů. Podpořeno bude 6 projektů, které posílí využití dronů...

Anotované šablony projektových návrhů pro klastr 6

07.02.2024

Projekt CARE4BIO sdružující národní kontaktní pracovníky (NCP) pro klastr 6 připravil sérii anotovaných šablon návrhů projektů CSA, IA a RIA. Komentáře k šabloně by měly napomoci předkladatelům k lepšímu pochopení požadavků EK na projektové návrhy.  Další zajímavé...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky