Národní informační centrum pro evropský výzkum

KLASTR 6 – POTRAVINY, BIOEKONOMIKA, PŘÍRODNÍ ZDROJE, ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Lidské aktivity v kombinaci se změnou klimatu vyvíjejí významný tlak na přírodní zdroje a systémy, na nichž je přímo závislá výživa rostoucí populace planety. Koncepce oběhového hospodářství, bioekonomiky a ekonomiky založené na využití potenciálu moří a oceánů (blue economics) by měla poskytnout příležitost k vyvážení ekologických, sociálních a ekonomických cílů a nasměrování k udržitelnosti. 

Výzkum a inovace v tomto klastru mají přispět k urychlení dosažení cílů klíčových evropských i globálních strategií a politik. Jedná se především o cíle udržitelného rozvoje definované Organizací spojených národů, mezi kterými jsou zajištění adekvátní výživy, čisté vody, zdraví a kvality života světové populace nebo důraz na udržitelnou produkci a spotřebu. Aktivity v klastru 6 mají také přispět k dosažení klimatické neutrality do roku 2050, což je klíčovým cílem Zelené dohody pro Evropu. Další rozvoj bioekonomiky a oběhového hospodářství má plně využít potenciál biologických zdrojů pro obnovitelnou produkci, snížit závislost EU na neobnovitelných zdrojích, napomoci snížení emisí a produkce odpadů z průmyslových procesů. Ochrana a obnova ekosystémů je jedním z hlavních cílů Evropské strategie pro biodiverzitu. Zamezit ztrátě biodiverzity znamená též zamezit budoucím hrozbám pro lidské zdraví. 

Aktuality

Kalendář

{{ $date(calendarData.selectedDate).format('dddd') + ', ' + $date(calendarData.selectedDate).format('LL') }}

V tento den není naplánována žádná akce

Nadcházející akce

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034